• Škola

   • Vznik a profilácia ZUŠ

     • Zasvätenie Cirkevnej školy v Poprade sv. Jánovi Pavlovi II.


      Deň 22. 10. 2018 sa stal pre našu školu výnimočným. Každá organizačná zložka tejto školy - Gymnázium, Základná škola a Základná umelecká škola bola zasvätená výnimočnej osobnosti svetového formátu, a to sv. Jánovi Pavlovi II.

      Tejto udalosti predchádzalo rozhodnutie Ministerstva školstva SR o zmene názvu školy s účinnosťou od 1. 9. 2018. Daným rozhodnutím zanikol predchádzajúci názov Cirkevná spojená škola a bol nahradený novým názvom školy Spojená škola sv. Jána Pavla II.

      Zasvätenie školy vykonal J. E. spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Celá slávnosť začala sv. omšou o 16.00 hod., pokračovala požehnaním novej telocvične, odovzdaním ďakovných listov podporovateľom a príjemným posedením vzácnych hostí, zamestnancov, rodičov a žiakov školy.

      Základná umelecká škola Janka Silana tak nesie nové meno - Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad


    05801 Poprad
    Slovakia
   • 37942743
   • 2021882654