• Novinky

     • Úspech DFS Letnička
      • Úspech DFS Letnička

       DFS Letnička sa 23.aprila 2022 predviedla na regionálnom podujati Z tatranskeho prameňa 2022 vo Svite. Išlo o súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov "Eniki beniki" ,kde sa umiestnili v zlatom pásme s návrhom na postup. Taktiež v súťaži detského hudobného folklóru "Vidiečanova habovka" získala chlapčenská spevácka skupina zlaté pásmo s priamym postupom a dievčenská spevácka skupina zlaté pásmo s návrhom na postup.

       Úspech mali aj sólisti:

       Marko Bajtoš - zlaté pásmo s návrhom na postup,

       Laura Kováčová - zlaté pásmo s návrhom na postup,

       Ema Pronerová - zlaté pásmo 

       Radim Galovič - strieborné pásmo.

     • Strieborní hudobníci
      • Strieborní hudobníci

       Do školy nám dorazil balík veľký ako svet. Ste zvedaví, čo v ňom bolo? Presne deväť diplomov a strieborných medailí pre našich úspešných hudobníkov. Získali ich v známej súťaži Modrý svet očami umenia, ktorú každoročne vyhlasuje Súkromná základná umelecká škola v Bardejove. Tento rok sa kvôli pandémii uskutočnila v online priestore, no napriek tomuto obmedzeniu nestratila na kvalite ani kvantite. Všetci žiaci, ktorí reprezentovali naši ZUŠ, sa umiestnili v striebornom pásme. V kategórii spev gratulujeme Tatiane Mrázovej a v kategórii hudobné nástroje súrodencom Julke a Miškovi Šimoňákovcom , Petrovi a Pavlovi Zemčákovcom a Terezke, Veronike, Stankovi a Martinovi Polomským . Ku krásnym výkonom a veľkému úspechu im srdečne blahoželáme a držíme palce na ďalších súťažiach.

     • Oznam
      • Oznam

       Vážení rodičia,

       Oznamujeme Vám, že ZUŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade vydá žiakovi ZUŠ výpisy známok za 1. polrok  šk. roka 2021/2022 len na základe písomnej alebo ústnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

       Známky za 1. polrok šk. roka 2021/2022 budú súčasťou vysvedčenia na konci školského roka.

       Ďakujem za pochopenie.

        

       Ing. Katarína Krajňáková

       riaditeľka školy

        

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

       Vážení rodičia, milí žiaci.
       Oznamujeme Vám, že na základe zlepšenej epidemickej situácie bude vyučovanie pre všetkých žiakov ZUŠ od 10. januára 2022 prebiehať prezenčnou formou.

       Pripomíname Vám, že pri nástupe do školy je nutné odovzdať triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Nosenie rúšok počas vyučovania bude naďalej povinné.

       Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám všetko najlepšie v novom roku 2022.

       Vedenie školy

      • Novoročný koncert

       Na spríjemnenie prvých dní roku 2022 Vás pozývame na novoročný online koncert žiakov našej ZUŠ. Nech sa páči.

       Vinšujem Vám na ten Nový rok, aby ste mali šťastlivý krok.

       Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.

       Zdravia, šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.

        

      • Vianočný koncert

       Pozývame Vás na vianočný koncert žiakov našej ZUŠ. Nech sa páči, pohodlne sa usaďte, nalaďte si dobrý zvuk a najmä nech dobrá hudba prinesie do Vašich domovov tú správnu vianočnú atmosféru.

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

       Populárna súťaž v speve ľudových piesní Slávik Slovenska sa v tomto roku kvôli pandémii uskutočnila v posunutom termíne. Neubralo jej to však na kvalite ani kvantite. Malých či veľkých nadšencov folklóru sa našlo neúrekom, a tak sme prežili krásne popoludnie s ľudovou piesňou. Nech sa páči, tu sú víťazi:

        

        

       1. kategória

       ZUŠ                                           ZŠ

       1. Alex Dynis                             1. Miriam Vyhnalová

       2. Diana Kuchtová                    2. Šimon Gutt

       3. Sofia Špinerová                    3. Daniela Dragošeková

        

       2. kategória

       ZUŠ                                           ZŠ

       1. Radim Galovič                       1. Eliška Špinerová

       2. Adela Vépy                            2. Tatiana Mrázová

       3. Terézia Vitková                      3. Laura Dragošeková

        

       3. kategória

       ZUŠ                                           ZŠ

       1. Laura Kováčová                     1. Dominika Bočkayová

       2. Viktor Kiska

       3. Andrej Štefaňák

       Víťazi z každej kategórie postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční v stredu 6. októbra v Dome kultúry v Poprade. Držíme im palce!

      • Školné 2021/2022

       V sobore nižšie nájdete všetky poplatky za rok 2021/2022

       Školné 2021_2022

       Ďalšie zľavy:

       1. Ak žiak navštevuje okrem hudobného odboru aj skupinový má zľavu z jedného poplatku                                     2,-  eur/mesiac (20,- eur/rok)

       2. Ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz škole, získava jednorázovú zľavu 10,- eur za celý školský rok

        

       Školné sa uhrádza naraz do 1.11.2021, prípadne v dvoch splátkach do 1.11.2021 a do 1.2.2022

       Názov účtu: Cirkevná spojená škola

       číslo účtu: SK92 0200 0000 0026 4895 9651 

       BIC: SUBASKBX

      • Učitelia vstupujú do nového školského roka duchovne obnovení

       Nový školský rok začali učitelia a ostatní zamestnanci spojenej školy duchovnou obnovou. Uskutočnila sa v saleziánskom oratóriu Úsmev a viedol ju salezián don Pavol. Vo svojom príhovore učiteľom pripomenul, že základom duchovného života je skutočnosť, že Boh miluje každého človeka, a len ten, kto je naplnený Božou láskou, môže ju šíriť ďalej medzi kolegami a žiakmi. A tak s Ježišom v srdci a podľa príkladu dona Bosca vstupujú do školského roka odhodlaní objavovať v sebe i v druhých dobro, rozvíjať ho, a tak budovať v škole spoločenstvo lásky a jednoty. Po podnetnej prednáške nasledoval priestor pre stíšenie sa, osobnú modlitbu a prijatie sviatosti zmierenia. Duchovný deň bol zakončený v kaplnke spoločnou adoráciou s eucharistickým požehnaním.

      • Zápis-folklórny súbor

       OZNAM

        

       Detský folklórny súbor Letnička v spolupráci s Folklórnym súborom Vagonár - Poprad vyhlasuje talentové skúšky detí od 5 rokov, ktoré sú zároveň zápisom do tanečného odboru ZUŠ Sv. Jána Pavla II. v Poprade na školský rok 2021/2022, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Spojenej školy Sv. Jána Pavla II. v Poprade dňa 29.6.2021 od 16:30 do 18:30 hod.

       Výučba bude následne prebiehať od septembra 2021 v priestoroch Spojenej školy Sv. Jána Pavla II.alebo v priestoroch v centre mesta v budove Katolíckej Univerzity a  pod odborným vedením pedagógov s ukončeným vzdelaním na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a so skúsenosťami z profesionálnych umeleckých súborov. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte tel. číslo 0902 510 016 alebo 0903 021 760. Tešíme sa na Vás!

        

       Tím DFS Letnička a FS Vagonár.

        

       Ukážku tanečného súboru Letnička nájdete tu:

       https://drive.google.com/file/d/1cTAWQXLOFqFelPz1VGUR_P5QtDazQ-yJ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1cTAWQXLOFqFelPz1VGUR_P5QtDazQ-yJ/view

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • scspp@scspp.sk
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad 05801 Poprad Slovakia
   • 37942743
   • 2021882654