• Novinky

      • Skupinové vyučovanie

       Vážení rodičia, milí žiaci!

       Po prehodnotení súčasnej situácie a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Vám oznamujem, že skupinové vyučovanie na ZUŠ ostáva prezenčnou formou v škole pre kmeňových žiakov našej školy, len ak sa nemení zloženie skupiny po celý deň vyučovania. Týka sa to nasledovných skupín:

       1. odbor výtvarný, v  stredu od 12.00-14.15
       2. odbor hudobný streda 5. vyučovacia hodina
       3. 2. ročník ZUŠ hudobná náuka štvrtok 13.30-14.15
       4. 5. ročník pondelok hudobná náuka od 14.40 -15.50

        

       Z dôvodu premiešania žiakov vyučovanie ostatných skupín tanečného odboru, LDO, výtvarného odboru a hudobnej náuky bude realizované len dištančnou formou na základe dohody vyučujúceho a žiakov. Adekvátna časť školného bude rodičom dodatočne vrátená.

       Vyučovanie v ostatných odboroch bude naďalej realizované.

        

        

                                                                                                     Krajňáková Katarína

                                                                                                     riaditeľka školy

      • vyučovanie na ZUŠ

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe najnovšieho rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  vám oznamujem, že od zajtra, t. j. 12. 10. 2020(pondelok)  vyučovanie na  ZUŠ sv. Jána Pavla II. ostáva v pôvodnej forme s výnimkou skupinového vyučovania.

        Znamená to, že do odvolania sa ruší vyučovanie tanečného odboru, LDO, výtvarného odboru a hudobnej náuky. Adekvátna časť školného bude rodičom dodatočne vrátená.

       Vyučovanie v ostatných odboroch bude naďalej realizované.

        

                                                                                                     Krajňáková Katarína

                                                                                                     riaditeľka školy

      • Výtvarná súťaž

       Základná umelecká škola a výtvarný odbor vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetkých žiakov výtvarného odboru, ale aj pre ostatných žiakov Spojenej cirkevnej školy.

        

       Téma pre žiakov 1. stupňa je: „ AKO TRÁVIM ČAS RODINOU“. Rodina sú ľudia, ktorí sú nášmu srdcu najbližší a možno práve v tejto situácii trávime s rodinou viac času. Učíte sa, maľujete, čítate, varíte, večeriate alebo idete na prechádzku? Nakresli, namaľuj alebo vytvor koláž z obrázkov či fotiek ako tráviš čas s rodinou. Aké aktivity spoločne robíte?

       Téma pre žiakov 2.stupňa (a aj pre našich gymnazistov) je: „DÝCHAM, TEDA SOM“. Našim najväčším darom je náš život. Čo máš na svojom živote najradšej, z čoho sa tešíš a čo ti robí najväčšiu radosť? Aké sú tvoje koníčky a hobby? V akej chvíli máš naozaj pocit, že žiješ život, aký chceš žiť? Výtvarne znázorni túto tému kresbou, maľbou, alebo kombinovaním oboch, či kolážou.

       Výtvarná technika je ľubovoľná. Formát prác max. do A2.

       Žiaci výtvarného odboru majú účasť povinnú v rámci vyučovania.

      • Predvianočný koncert

       Na predvianočnom koncerte našej ZUŠ sme spoločne hľadali stratenú NÁDEJ. Sme šťastní, že sa nám to podarilo. Nádej opäť zavládla na zemi, vniesla radosť medzi ľudí, roztopila ľady a vrátila pokoj do ľudských sŕdc. Ďakujeme žiakom, pedagógom, učiteľom a priateľom školy, ktorí prispeli k príjemnej predvianočnej atmosfére. A nezabudnite, Vianoce netrvajú len jeden deň. Vianoce sú vždy vtedy, keď urobíme Ježišovi miesto vo svojich rodinách. Vďaka za krásny umelecký aj duchovný zážitok! 

      • Mladí organisti 2019

       Na súťaži Mladí organisti 2019 v Námestove našu ZUŠ reprezentovali dvaja organisti Jakub Zemjanek a Kristián Mačák. V silnej konkurencii výborne pripravených organistov z celého Slovenska si Jakub a Kristián odnášajú druhé miesto vo svojich kategóriách. Gratulujeme!

      • Slávik Slovenska 2019

       Dňa 3. mája 2019 sa konalo okresné kolo celoslovenskej postupovej súťaže Slávik Slovenska 2019. 

       Naši slávici Eliška Špinerová z 3.A, Beátka Pitoňáková (ZUŠ) a Janko Hradiský (ZUŠ) si pred prísnou odbornou porotou v silnej konkurencii  50 súťažiacich, za  hudobného doprovodu Mgr. Anny Špinerovej, vyspievali tri krásne umiestnenia. Ľudová pieseň si získala nielen srdcia spevákov, ale aj publika, ktoré krásnu interpretáciu piesne odmenilo búrlivým potleskom.

       Spevákom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

      • Úspech našich flautistiek

       V utorok 16.4. 2019 žiaci z flautových tried Silvie Frankovej a Gabriely Leštachovej Roškovej vybojovali na súťažnej prehliadke v hre na Dychových nástrojoch Spišskej Novej Vsi štvornásobné zlaté a jedno bronzové pásmo. 

       Terézia Pinteková, Karolína Slebodníková, Júlia Čarnogurská a  Petra Mudráková sa umiestnili v zlatom pásme. Zuzana Oprendeková sa umiestnila v bronzovom pásme. Veľká gratulácia patrí ich pani učiteľkám. Pani učiteľka S. Franková získala ocenenie, za vysokoprofesionálnu prípravu žiakov na súťažnej prehliadke 4. ročníka v hre na dychové nástroje. Poďakovanie patrí aj vynikajúcej korepetítorke Elenke Haviarovej za jej ochotu, strávený spoločný čas a podporu pred aj počas súťaže. 

      • Jarný koncert 2019

       V pondeľňajší slnečný jarný podvečer nám naši žiaci a pedagógovia opať ukázali že umenie je dôležitou súčasťou nášho života.. hlavne v dnešnej uponáhľanej dobe.. ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu umeleckú oázu, ktorú nám opäť pripravia..

       Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim a ich pedagógom, pani Haviarovej, Leštachovej Roškovej, Frankovej, ktoré opäť získali pre náš koncert speváčku Alenu Stoklasovú, pani Dudekovej, L. a R. Horákovej a Závackej, pánovi Skubanovi a Rehákovi a v neposlednom rade pani Pemčákovej, ktorej výtvarný odbor svojimi prácami nádherne obohatil umelecký zážitok z nášho koncertu.

      • Koncert v Košiciach

       Dňa 24. januára 2019 sa žiaci hudobného odboru našej ZUŠ spolu s pani učiteľkami zúčastnili veľmi inšpiratívneho koncertného podujatia v Košiciach. Na koncerte pre deti a mládež odzneli v podaní Štátnej filharmónie skladby Jasušiho Akutagawu a Václava Trojana, predstavili sa nám dirigent Chuhei Iwasaki, akordeonista Boris Lenko a o sprievodné slovo sa postarala Ľubica Čekovská.

       Tešíme sa, že sme sa podujatia zúčastnili,  pretože možnosť  vypočuť si živú hudbu, či slovo o hudbe v podaní  ozajstných profesionálnych hudobníkov významne podporuje porozumenie a vzťah deti a mladých ľudí  k hudbe, a to sa potom určite kladne odrazí v ich hudobnom napredovaní.

       Dojmy a estetický zážitok z koncertu naši ZUŠ-kári vyjadrili slovami:

       „ Na výlete sa mi najprv páčilo to, že keď sme cestovali do Košíc vlakom, pri lese bolo veľké stádo jeleňov. Vo filharmónii sa mi páčilo, ako nám ukázali všetky hudobné nástroje a ako to  tam všetko spolu pekne hralo. Na koncerte sa mi páčilo tiež to, keď nám zahrali na klavíri nejakú filmovú melódiu a my sme ju museli uhádnuť.“  (Denisa Dulová)

       „ Na koncerte sa mi veľmi páčilo. Najviac som si obľúbila japonského dirigenta, ktorý ma prekvapil nie len svojimi dirigentskými schopnosťami, ale aj veľkým humorom.“ ( Kristína Leščinská)

       „ Koncert bol veľmi pekný. Na niečom podobnom som ešte nikdy nebola. Najviac sa mi páčil zvuk klavíra a budem sa inšpirovať od pani Čekovskej. Filmové melódie hrala nádherne. Veľmi sa mi páčil aj japonský dirigent. Dúfam, že sa takéto akcie budú uskutočňovať častejšie.“ ( Veronika Fábryová)

       „ Hudobné skladby vyvolávali množstvo  pocitov a mali rôzne zaujímavé témy. Náš zážitok silnel vďaka emotívnemu dirigovaniu japonského dirigenta. Vyznačovalo sa dokonca skákaním a hýbaním uší, z čoho sa všetkým rýchlo rozjasnili úsmevy na tvári. Po koncerte nasledoval famózny potlesk, spoločné fotografovanie, občerstvenie –  keďže sme medzitým poriadne vyhladli a napokon cesta domov. Učiteľom ďakujeme za prípravu a sprievod na  koncert.“ ( Lea Jurčíková)

      • Mladí interpreti Milanovi Novákovi

       7.marca 2019 sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutočnil koncert z tvorby Milana Nováka, 92-ročného hudobného skladateľa žijúceho už približne dvadsať rokov v tomto meste. 

       Na koncerte vystúpili žiaci zo ZUŠ na Štefánikovej ulici, žiaci ZUŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade a Československé komorné duo. Koncert bol zároveň praktickou časťou bakalárskej práce Beatrice Dulkovej a praktickou časťou diplomovej práce Valérie Endreszovej z Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove, ktorej hlavnou úlohou bola celková organizácia a literárna príprava koncertu. 

       Na úvod koncertu zazneli skladby Milana Nováka , ktoré interpretoval spevácky zbor Popradčatá zo ZUŠ na Štefánikovej ulici pod vedením pani učiteľky Andrey Mašlejovej, za ktorými nasledovala štvorručná hra žiačok z tejto ZUŠ v podaní Laury Lindemanovej a Zoji Fáberovej. ZUŠ sv. Jána Pavla II. sa predstavila so sólovými klavírnymi číslami z cyklu Od Jary do zimy pod vedením pani učiteľky Eleny Haviarovej a interpretiek Sofie Alexandry Jurskej, Kristíny Leščinskej a Daniely Zubajovej. Po týchto číslach pani učiteľka Elena Haviarová zahrala spolu s Valériou Endreszovou trojčasťovú skladbu pre štvorručný klavír. Nasledovala prezentácia Beatrice Dulkovej so svojím speváckym výstupom a koncert uzatvorilo hosťujúce Československé komorné duo v zložení: huslistu Pavla Burdycha a klaviristky Zuzany Bérešovej. Medzi prítomnými v obecenstve boli tiež pedagógovia Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove spolu so samotným Milanom Novákom. Hudobného skladateľa prizvala na rozhovor TV Poprad, ktorá oslovila aj organizátorku Valériu Endreszovú, pani učiteľku Andreu Mašlejovú a pani učiteľku Elenu Haviarovú.

      • Anjel Vianoc

       Naše žiačky z výtvarného odboru - Emma Knižková, Denisa Dulová a Ester Di Thomasová získali vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc cenu za kolektívnu prácu. Diplomy a ceny sme si boli spoločne prevziať v Tatranskej galérii, kde sme si zároveň pozreli krásnu výstavu pozostávajúcu zo súťažných prác.

      • Vianočný koncert

       O tom, že deti, sny a Vianoce patria k sebe sa presvedčili aj žiaci ZUŠ sv. Jána Pavla II., ktorí pripravili pod vedením svojich pedagógov pre svojich rodičov, starých rodičov a blízkych, nevšedný umelecký zážitok v podobe vianočného koncertu. Vianočný koncert žiakov ZUŠ sv. Jána Pavla II. sa konal dňa 17.12.2018 o 17.00 hod.v koncertnej sále(novej telocvični) v budove Spojenej školy sv. Jána Pavla II. Mladí, talentovaní umelci hudbou, spevom a tancom, vedeli zaujať všetkých prítomných divákov a tak osláviť najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Účinkujúci sa na koncert dôkladne pripravili. Týmto vystúpením preukázali nielen svoj talent, ale aj radosť z narodenia Božieho syna. 

       Milým hosťom vystúpenia bola Mgr. A. Stoklasová, ktorá zaujala v závere koncertu svojím speváckym umením v podobe piesne Tri oriešky pre popolušku od K. Svobodu. Na umocnení atmosféry koncertu sa podieľali aj tanečníčky z tanečného odboru ZUŠ pod vedením p. uč. D. Kalinovej, ktoré koncert oživili svojimi choreografiami, tanečnými kreáciami a kostýmami. Všetci účinkujúci prežívali radosť zo svojho vystúpenia. Ich zaslúženou odmenou bol potlesk publika. Koncertnú sálu skrášľovali výtvarné práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ pod vedením p. uč. Mgr. M.Pemčákovej. Poďakovanie patrí všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto jedinečného podujatia.

      • Anjel Vianoc 2018

       Žiaci výtvarného odboru sa aj tento rok zapojili do súťaže Anjel Vianoc, ktorú vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade. Tentokrát so sériou troch väčších diel s názvom „Každý z nás môže byť anjelom“, na ktorých spoločne pracovali v skupinke po troch.

       Červenovlasého anjelika vytvorili žiačky: Emma Knižková 10r., Denisa Dulová 10r, Esther Di Thomasová 9r., hnedovlasého zas žiačky: Alžbeta Voščeková 10r., Olívia Klasová 11r., Emília Rendová 11r., svetlovlasého anjela vytvorili: Natália Gavurová 10r., Ema Ambrozová 13r. a Miriam Petrenčíková 12r.

       Aké je to byť anjelom si vyskúšali mladšie žiačky ktoré nám zas zapózovali pri fotení.

      • Čarovná flauta 2018

       V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa naše žiačky Petra Mudráková (z triedy S. Frankovej) a Zuzana Oprendeková (z triedy G. Leštachovej Roškovej) zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na dychové nástroje s názvom ČAROVNÁ FLAUTA. Petre Mudrákovej sa podarilo získať čestné uznanie v 4. kategórii. Peťke a jej pani učiteľke S. Frankovej  gratulujeme k úspechu na tejto náročnej súťaži a všetkým zúčastneným prajeme veľa umeleckých úspechov a radosti z hudby i v budúcnosti. Veľké poďakovanie patrí aj ich korepetítorke Elenke Haviarovej za podporu, ochotu a nekonečné hodiny nácviku navyše :-)

      • Jesenný koncert 2018

       Nádherný jesenný dvanásty novembrový povečer mal zvlášť umelecký nádych. Spestrili nám ho totiž žiaci a učitelia našej základnej umeleckej školy svojimi umeleckými vystúpeniami v komornom prostredí cukrárne Malý princ. Zároveň to bola premiéra nášho nového profesionálneho klavíra, ktorý sa nám podarilo zakúpiť za pomoci rodičovského spoločenstva a hudobného centra v Poprade. 

      • Máme svojho patróna

       V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil našu školu aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II. Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský kaplán Marek Wolanszký. Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

       Po svätej omši nasledovalo požehnanie telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. To, čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, sa stalo skutočnosťou. Našlo sa mnoho obetavých ľudí – od zriaďovateľa cez predstavených mesta a ochotných rodičov, ktorí na tomto diele dlhé mesiace pracovali alebo ho podporili finančne či modlitbami. Riaditeľka Katarína Krajňáková im v závere odovzdala ďakovné listy, pretože vďaka nim sa od tohto školského roka môže telesná výchova vyučovať v peknej a priestrannej telocvični.

       Voľbu Jána Pavla II. za patróna školy ovplyvnilo viacero skutočností. Predovšetkým jeho láska k Tatrám je neprehliadnuteľná. Svoju nádej vkladal do mladej generácie a do rodín, v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tiež sám vyučoval a bol veľkým milovníkom umenia. Bol pápežom jednoty, nádeje, pokoja a odpustenia. A tieto hodnoty chceme do života vnášať aj my.

        

        

      • Vytúpenie v Dome Kultúry

       Dňa 11. októbra sa v Dome Kultúry v Poprade konalo celoslovenské stretnutie riaditeľov cirkevných škôl, kde sa o umelecký program postarali žiaci a pedagógovia našej ZUŠ. Pani Elena Haviarová doprevádzala na klavíri huslistov Martina Šidlovského a Emu Gallovičovú a taktiež s našou pani učiteľkou flauty Gabrielou Leštachovou Roškovou predviedli krásne profesionálne hudobné vystúpenie.

      • Práce žiakov VO

       Portréty - prváci:

       Matúš Slamený, Nikola Gašparová, Peter Slamený, Diana Paračková, Sára Mrenková, Benjamín Svisták, Mathias Knoll, Timea Fabianová, Dominika Vaľová, Samuel Moravčík, Terézia Vašková, Alexandra Krišandová

        

       Portréty - koláže:

       Matúš Spišský, Laura Dragošeková, Júlia Petrenčíková, Lucia Kolumberová, Matúš Kožár, Adriana Vaľová, Sebastián Riedl, Ivana Smetanová

        

       Zátišia - Starší žiaci:

       Eliška Mašlonková, Katarína Žiaková, Johanka Vašková, Tatiana Zubajová, Ester Biesová, Zuzana Mazurková, Mária Rendová, Veronika Riedlová, Lenka Mašlonková

      • Absolventi 2018

       Dňa 18. júna sa uskutočnil slávnostný koncert kde sa okrem iných predstavili aj naši čerství absolventi. Nádherné skladby v ich podaní ukončili ďalší úspešný školský rok Základnej umeleckej školy Janka Silana. Všetkým absolventom prajeme veľa úspechov do budúcna, nech naďalej rozvíjajú svoj umelecký talent a veríme, že o ich úspechoch budeme ešte veľakrát počuť.

      • Úspech nášho organistu

       S radosťou oznamujeme, že náš žiak Jakub Zemjanek z organovej triedy sa ako účastník súťaže mladých organistov v Námestove umiestnil na prvom mieste v II. kategórii. Veľmi sa tešíme spolu s ním....

                                                                                                                                                 Mgr. Peter Čapó, Dis. art.

      • Úspešná Zuzana Oprendeková!

       Zuzana Oprendeková, žiačka Mgr. G. Leštachovej Roškovej DiS.art., sa 23.februára 2018 zúčastnila 6. ročníka  krajskej súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl pod názvom  ,,Zahrajme si pre radosť", kde sa umiestnila v ZLATOM PÁSME. Na klavíri Zuzku sprevádzala Mgr. E. Haviarová DiS.art. Zuzke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov a radosti z hudby.

      • Duchovná obnova

       Tatry z druhej strany a inak

       Aj takto by sme mohli nazvať 23. február 2018, deň duchovnej obnovy zamestnancov cirkevnej školy, pre ktorý sme si vybrali turistické mestečko našich severných susedov pod Tatrami - Zakopané. Je symbolické, že sme tento deň mohli prežiť práve v Pôstnom období a duchovne sa naladiť na zmysel sviatkov blížiacej sa Veľkej noci. Hoci nám počasie veľmi neprialo, bolo zamračené a hmlisto, neubralo nám to na dobrej nálade.

       Po príchode do Zakopaného sme navštívili Sanktuárium Matky Božej Fatimskej. Je to nádherný kostol v zručnom prevedení remeselníkov-stolárov a kovotepcov. Poliaci vystavali tento svätostánok z vďaky za záchranu života pápeža Jána Pavla II. po atentáte v roku 1981. Tu sme sa duchovne naladili na vnímanie prednášky, ktorú si pre nás pripravil náš školský kaplán Peter Nákačka. Veď ako sa hovorí v Písme: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4, 4)

       Témou nášho zamyslenia bolo odpustenie a zmierenie sa s blížnym ako podstata prijímania Božej lásky. Odpustenie ako dar, uvoľnenie sa zo zajatia negatívnych emócií a lepšie pochopenie vyššej formy dávania v medziľudských vzťahoch v kresťanskom duchu. Po následnej svätej omši sme si pozreli vyrezávaný oltár Jána Pavla II. v priľahlom parku. Znovu sa ukázalo, že naši poľskí susedia si vedia uctiť nielen náboženstvo a históriu, ale dokážu to dokonale podčiarknuť umeleckým stvárnením svojich diel a stavieb.

       Po spoločnom obede a prechádzke po Krupowkách v pešej zóne mesta sme sa lúčili so Zakopaným s vďakou a spomienkou na pekne strávený deň. Ďakujeme týmto aj pani riaditeľke Kataríne Krajňákovej za umožnenie tejto duchovnej obnovy, tiež pánovi kaplánovi za jeho myšlienky a slová, ktorými nás sprevádzal, ako aj pánovi Banasiewiczovi, ktorý bol pomocným organizátorom výletu.

                                                                                                                                                        Anna Michalová

      • Anjel Vianoc 2017

       6. decembra 2017 naši študenti vystavovali svoje práce v Tatranskej galérii v Poprade. Získali tam Diplom za kolektívnu prácu ako aj Čestné uznanie od pani riaditeľky Tatranskej galérie Anny Ondrušekovej. 

      • Vianočný koncert

       Dňa 15. decembra 2017 sa náročná práca a talent našich študentov a pedagógov pretavili do krásneho vianočného vystúpenia. Takto nám všetci účinkujúci spríjemnili prežívanie najkrajších sviatkov v roku.

      • Prehliadka Letohrádku Dardanely a odborná prednáška Márie Draveckej

       24. 4. 2017 sa učitelia ZUŠ Janka Silana v Poprade rozhodli, že urobia výlet svojím žiakom do Markušoviec. Ráno sme nasadli na vlak a hneď sme sa vybrali spoznávať čaro hudobných nástrojov. Hneď, ako sme došli urobili sme si pekný piknik v zámockom parku, aby sme si doplnili energiu. Ako prvý sme navštívili kaštieľ, kde bol vystavený nábytok z rôzneho obdobia. Hneď vedľa bol postavený krásny letohrádok Dardanely z rokokového obdobia. Nachádzali sa v ňom klavíri z 18., 19. a 20. storočia. Po prehliadke sme mali prednášku o baroku s pani profesorkou Draveckou. Po prednáške sme si ešte prezreli okolie, a potom sme nasadli na vlak a cestovali domov.

                                                                               Michaela Jurgovská

     • Žiaci ZUŠ Janka Silana úspešní na celoslovenskej súťaži mladých organistov: JAKUB ZEMJANEK PRVÝ, KRISTIÁN MAČÁK DRUHÝ
      • Žiaci ZUŠ Janka Silana úspešní na celoslovenskej súťaži mladých organistov: JAKUB ZEMJANEK PRVÝ, KRISTIÁN MAČÁK DRUHÝ

       Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove v spolupráci s farským úradom a mestom Námestovo, usporiadala v dňoch 12. – 13. júna 2017 už XIV. ročník súťažnej prehliadky „Mladých organistov“.

       Súťažná prehliadka bola rozdelená do dvoch dní. Prvý deň prebiehalo registrovanie nástroja v kostole svätých Šimona a Júdu v Námestove a v druhý deň samotná súťažná prehliadka mladých organistov. 

       Základnú umeleckú školu Janka Silana reprezentovali hneď dvaja študenti hry na organe, Kristián Mačák a Jakub Zemjanek. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií podľa odohraných rokov na klavíri a organe. V I. kategórií, sa medzi šiestimi organistami nachádzal Kristián Mačák, s dvomi odohranými rokmi na organe a ôsmimi na klavíri. V II. kategórií, medzi štyrmi organistami bol Jakub Zemjanek s tromi odohranými rokmi na organe a dvomi na klavíri.

       Z Popradu vyštartovali v skorých ranných hodinách s pánom učiteľom Petrom Čapó, ktorý sa počas jazdy snažil našich súťažiacich motivovať  a povzbudiť, aby ich výkony boli čo najlepšie. Po príchode do Námestova sa naši súťažiaci hneď posadili za organ a nasledovalo registrovanie nástroja. Výber registrov – zvukov daných skladieb mal na starosti pán učiteľ Čapó, ktorý sa musel popasovať nie len s výberom registrov podľa rôznych hudobných období, ale aj s nefunkčnosťou nástroja, keďže v tom čase prebiehala na ňom oprava. Po skončení registrovania organu, si súťažiaci určených kategórií šli losovať poradie v ktorom hrali. Kristián Mačák hral ako prvý v I. kategórií a Jakub Zemjanek hral v II. kategórií ako tretí. Organová súťaž prebiehala na dvojmanuálovom pneumatickom organe s pedálom. Prítomní súťažiaci sa museli vysporiadať nie len s nepresne fungujúcou tónovou traktúrou a akustickým priestorom chrámu, ale aj s inými nedostatkami, ktoré boli spojené nefunkčnosťou a opravou nástroja. Súťažiaci museli interpretovať celkom štyri skladby: povinnú chorálovú skladbu od Georga Friedricha Kauffmanna – Auf meinem lieben Gott, niektorú zo skladieb od Johanna Sebastiána Bacha a jeho ôsmich prelúdií a fúg, ľubovoľnú skladbu z obdobia klasicizmu, romantizmu alebo 20. storočia a pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka s vlastnou predohrou.

       Kristián Mačák, si vybral Bachovú skladbu Prelúdium a fúga C dur, BWV 553; skladbu od talianskeho organistu a pedagóga Marca Enrica Bossiho Entreé Pontificale op. 104 No. 1 a improvizáciu na pôstnu pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka, číslo 166 – Presväté znamenie, presvätý kríž. Kristián svoju interpretáciu bravúrne zvládol, za čo ho porota ocenila 2. miestom v I. kategórií. Jakub Zemjanek, si vybral skladbu od nemeckého barokového skladateľa a organistu Johanna Pachelbela Was mein Gott will das gscheh allzeit, skladbu Ach blieb be uns Herr Jesu Christ, BWV 649 od Johanna Sebastiána Bacha, chorálové prelúdium od nemeckého dirigenta a organistu Maxa Regera Gott des Himmels und der Erden op. 67 No. 12 EG 445 a vlastnú improvizáciu na pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka číslo 299 – Zdrav’ buď Kriste najmocnejší. Jakub za svoju uvoľnenú hru na vysokej úrovni získal celkom 1. miesto v II. kategórií súťažiacich. Porota, ktorá bola zostavená z troch pedagógov vyučujúcich hru na organe na slovenských konzervatóriách, hodnotila nie len bezchybnosť hry, ale aj tempo, dynamiku, metrum, registráciu, techniku hry a frázovanie skladieb.

       Po súťažnej prehliadke nasledovalo odovzdávanie cien a diplomov spojené s  voľnou diskusiou v miestnom pastoračnom centre, na ktorej dominoval pán učiteľ Čapó svojimi otázkami, čím prekvapoval porotcov, ktorí sa dostávali do úzkych. Po skončení diskusie sa všetci súťažiaci s pedagógmi rozlúčili a vybrali sa na cestu domov.

       Pri prvom pohľade na Tatry všetci s úsmevom na tvári a vďačnosťou v srdci ďakovali Bohu, že sa šťastne vrátili domov a že im doprial prežiť tento deň a získať tak krásne miesta v celoslovenskej súťaži. Veľká vďaka patrí aj pánovi učiteľovi Petrovi, ktorý nie je len učiteľ, ktorý nás učí hrať, ale je akýmsi „umeleckým otcom“, ktorý nás vychováva ako byť výbornými a kvalitnými organistami.

                                                                                                                                     Filip Lopuch

       Súťaž Mladých organistov 2017 zverejnili aj média TV LUX a TV ORAVIA

       http://www.tvlux.sk/archiv/play/12349                piata minúta

       http://tvoravia.sk/sutaz-mladych-organistov-2/

      • Koncert

       ZÁVEREČNÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT

       Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla

       12. jún 2017 o 16.30 h.

       na koncerte sa predstavia absolventi hudobného odboru ZUŠ Janka Silana v Poprade v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní pod vedením svojich pedagógov. Na koncerte bude spoluúčinkovať spojený súbor zobcových a priečnych fláut ZUŠ Janka Silana, ako aj žiakov ZUŠ na ul. Letnej  a ul. Štefánikovej. V záverečnom čísle účinkuje vokálno inštrumentálne teleso a predstaví klasický repertoár pre miešaný zbor, klavír a orchester. 

       VŠETKÝCH NAŠICH MILÝCH POSLUCHÁČOV SRDEČNE POZÝVAME ! ! !


        

     • Snehulienka a osem trpaslíkov
      • Snehulienka a osem trpaslíkov

       Nie nie !!! Vidíte dobre. Mohli by sme si pomyslieť - veď Snehulienka mala predsa len sedem trpaslíkov! V tomto prípade to však neplatilo. Kolektív pedagógov a žiakov ZUŠ Janka Silana pripravil pre veľkú rodinu žiakov základných škôl mesta Poprad (zúčastnilo sa okolo 600 žiakov) a to - žiakov Cirkevnej Základnej školy Štefana Mnoheľa, Základnej školy na ulici Tajovského a žiakov Spojenej školy Dominika Tatarku výchovný koncert s týmto sympatickým názvom "Snehulienka a osem trpaslíkov". Prečo osem? 

       V scenári, ktorý sa rodil v kolektíve pedagógov ZUŠ sa v tejto rozprávke totiž predstavoval príbeh Snehulienky v prekrásnych šatách v jednej osobe a rozprávačom sa stala pani učiteľka výtvarného odboru Mgr. Martina Dikantová. Postupne sa predstavili jednotliví účinkujúci trpaslíci. Fidlikajko - husličky, Klávesajko - klavír, Pískajko - zobcová flauta, Ťahajko - akordeón, Spievajko - spevák a Zabávajko? no predsa keyboard. Veď je ich len sedem! Kde sa podel ôsmy trpaslík? Ten je však pre všetkých jeden z najdôležitejších a je to predsa Počúvajko. 

       Deti mali možnosť vniknúť do známej rozprávky, ktorá bola upravená na hudobno - tanečno - dramatické predstavenie. Kráľovstvo, v ktorom sa hralo, spievalo, tancovalo, žila zlá kráľovná, ktorá si myslela, že je najlepšia hudobníčka na svete. Všetkých ponižovala a ostatní pre jej pýchu a namyslenosť prestali úplne spievať, hrať a tancovať. Iba Snehulienka neprestala. Keď Snehulienka vyrástla predčila svojimi schopnosťami aj samotnú kráľovnú. Aj keď jej kráľovná robila Snehulienke prieky, tak predsa len dobro nad zlom zvíťazilo. Celé kráľovstvo tancovalo, hralo, spievalo a maľovalo, bolo plné umenia a radosti z neho. 

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby tento krásny výchovný koncert sme mohli prezentovať na našej pôde ako aj v okolitých základných školách. Poďakovanie patrí pedagógom a žiakom ZUŠ Janka Silana, ktorí s veľkou radosťou a zanietene účinkovali v tomto programe.

       Tešíme sa, že aj do našej rodiny študentov umenia pribudnú noví záujemci, ktorí budú chcieť zveľaďovať talenty evanjelia, ktoré dostali a tak budú aj naďalej šíriť jeho krásu aj svojim poslucháčom.

        

      • Ukáž svoj talent a pridaj sa k nám !

       Cirkevná Základná umelecká škola Janka Silana pozýva

       záujemcov o štúdium na

       TALENTOVÉ SKÚŠKY

       v dňoch 24.5 - 9.6.2017 od 14.00 h. do 17.30 h. v budove Cirkevnej spojenej školy 

       Otvárame odbory:
       Hudobný, Výtvarný, Tanečný, Audiovizuálny, Literárno-dramatický, Spevácky zbor, Folklórny súbor


       Čo získa vaše dieťa v ZUŠ Janka Silana ?

       Literárno-dramatický odbor pomáha harmonicky rozvíjať osobnosť žiaka, podporuje jeho schopnosť kolektívne cítiť a vyrovnávať sa s novými situáciami hravou formou. Vychováva náročného čitateľa, poslucháča, diváka a aktívneho spolutvorcu. Žiaci sa stretávajú s pohybom, tancom, spevom, rozvojom komunikačných schopností a empatiou voči druhým. 

       Výtvarný odbor uvádza žiakov do komplexného spôsobu poznávania sveta, integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Rozvíja senzibilitu, racionalitu, intuíciu, intelekt, fantáziu a temperament. Odbor charakterizuje tvorivosť, originalita a autentickosť riešení. Žiaci získajú zručnosť v základných výtvarných technikách: kresba, maľba, grafika, dekoratívna činnosť a práca s materiálom.

       Tanečný odbor poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania. Zameriava sa na správne držanie tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického cítenia, pohyb v priestore, pohybovú pamäť a fantáziu. Vyučuje sa v ňom: klasický, kreatívny, džezový a moderný tanec. Žiaci si pestujú vôľové vlastnosti: vytrvalosť, presnosť a spoľahlivosť.

       Audiovizuálny odbor umožňuje lepšie poznať a chápať pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektívne využívať médiá podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie. Aktívne zapája žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a motivuje ich ku kreatívnej tvorbe vlastných mediálnych produktov.

       Hudobný odbor ponúka komplexné základné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre. Zdokonaľuje u žiakov prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby. Prostredníctvom individuálneho prístupu ku žiakovi rozvíja predstavivosť, kreativitu a racionálne myslenie.

       Spevácky zbor poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu a rozširuje ich hudobnú gramotnosť. Žiaci sa orientujú na interpretáciu úprav ľudových piesní slovenských i inonárodných, prípadne na diela z obdobia renesancie či iných období, spirituálu či gospelu. Svoju prácu môžu prezentovať na rôznych súťažiach, verejných vystúpeniach a podujatiach školy.

       Folklórny súbor vedie žiakov k uchovávaniu, interpretácii, spoznávaniu ľudových zvykov a tradícií jednotlivých regiónov Slovenska s dôrazom na východné Slovensko. Žiaci sú vedení k úcte ku kultúrnemu dedičstvu v prostredí, v ktorom žijú. Krásu a bohatstvo folklóru prezentujú na rôznych súťažiach či spoločenských podujatiach.


       http://zusjsilana.edupage.org/

      • Speváčka Kristínka Očvárová úspešná !

       SLÁVICI Z LAVICE 2017

       28. apríla sme sa zúčastnili okresného kola známej speváckej súťaže "SLÁVICI Z LAVICE".

       Sme veľmi potešení, že KRISTÍNKA OČVÁROVÁ z triedy p. zástupcu Mgr. Petra Čapó, DiS. art. získala v silnej konkurencii kvalitných spevákov pekné 2. miesto vo svojej III. kategórii.

       Za tento krásny úspech Kristínke srdečne blahoželáme a do jej ďalšej tvorivej umeleckej práce prajeme veľa trpezlivosti, síl a zdravia.

      • 3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch pre Košický a Prešovský kraj

       Mimoriadny úspech žiakov a pedagógov ZUŠ Janka Silana  


         3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch pre Košický a Prešovský kraj - Obrázok 13. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch pre Košický a Prešovský kraj - Obrázok 2     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                     3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch pre Košický a Prešovský kraj - Obrázok 33. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch pre Košický a Prešovský kraj - Obrázok 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       Základná umelecká škola J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi dňa 4. apríla 2017 poriadala 3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch pre Košický a Prešovský kraj s bohatou účasťou žiakov a pedagógov Základných umeleckých škôl. Zúčastnených 109 súťažiacich malo možnosť porovnať svoje interpretačné zručnosti v rôznych kategóriách rozdelených podľa veku a podľa hudobného nástroja - zobcová flauta, priečna flauta, hoboj, fagot, saxofón, lesný roh, trúbka. Veľký počet súťažiacich žiakov bolo rozdelených taktiež medzi štyri poroty. Cirkevná Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade mala taktiež svoje zastúpenie. Súťažnej prehliadky sa z našej školy zúčastnili dve žiačky:

       Karolína Slebodníková v hre na zobcovej flaute z triedy pani učiteľky Mgr. Gabriely Roškovej, DiS. art. s klavírnym sprievodom p. učiteľky Mgr. Eleny Haviarovej, DiS. art. a umiestnila sa vo svojej I. kategórii v zlatom pásme.

       Petra Mudráková získala diplom za umiestnenie v zlatom pásme v hre na priečnej flaute z triedy pani učiteľky Mgr. Silvii Frankovej, DiS. art. s klavírnym sprievodom Mgr. Petra Čapó, DiS. art. v II. kategórii.

       Odborná porota si okrem výkonov súťažiacich žiakov všímala taktiež pedagogický prístup a umelecký kumšt aj u vyučujúcich jednotlivých súťažiacich. Môžme byť len a len šťastní, že pani učiteľka Mgr. Silvia Franková, DiS. art. bola odbornou porotou ocenená za vysoko profesionálnu prípravu žiakov na súťažnú prehliadku v hre na dychových nástrojoch. Odborná porota si taktiež všímala aj výkony jednotlivých korepetítorov sprevádzajúcich súťažiacich žiakov. ZUŠ Janka SIlana dostala aj toto ocenenie a je potešiteľné, že okrem krásnych úspechov našich žiakov Karolínky Slebodníkovej, Petry Mudrákovej a najlepší pedagóg p. uč. Franková získal ocenenie za vysoko profesionálnu korepetíciu aj zástupca riaditeľky ZUŠ Mgr. Peter Čapó, DiS. art.

       Odchádzali sme zo súťaže povzbudení a naplnení radosťou nielen z krásnych umeleckých výkonov, ale aj z hodnotných ľudských stretnutí žiakov vzájomne, ako aj nadviazanie spolupráce a kontaktov aj s pedagógmi rôznych umeleckých škôl, čím sa opätovne potvrdzuje, že aj týmito aktivitami napĺňame to známe podobenstvo o talentoch. Snažíme sa ich rozvíjať a potvrdzovať to aj praktickými výsledkami svojej práce a to nielen v podobe úspechov na tejto súťaži, ale hlavne prostredníctvom umenia nechať spoznať poslucháčom samého Boha, pretože aj On k nám hovorí umením a to v rôznych podobách. Je len na nás, ako chceme vnímať túto krásu.

        

      • Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade

       Srdečne pozýva

       na vernisáž výtvarných prác spojených s koncertom žiakov hudobného odboru

       29.marca 2017 o 16.30 h. v Tatranskej galérii – Elektrárni v Poprade


       PROGRAM VERNISÁŽE A KONCERTU

       1. G. Gershwin    SUMMERTIME

       Spojený komorný súbor zobcových fláut - ZUŠ Letná, ZUŠ Štefánikova, ZUŠ Janka Silana

       Pedagógovia: Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art., Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

        

       1. Umelecké slovo

       Mgr. Gabriela Hanišová

        

       1. Prezentácia výtvarného odboru

       Petra Rendová

       Téma: Svätci – sv. Don Bosco, sv. Matka Tereza, sv. Ján Pavol II., sv. Martin

       Lukáš Michelko

       Téma: Pieta, Anjel, Zmŕtvychvstanie, Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť

       Pedagóg: Mgr. Martina Dikantová

        

       1. R. Claydermann   MARIAGE D´AMOUR

       Michaela Jurgovská - klavír

       Pedagóg: Mgr. Janka Dudeková, DiS. art.

        

       1. Prezentácia výtvarného odboru

       Ema Cervová

       Téma: Zvieratá – Pes, Mačka, Orol, Sova

       Anna Mária Tekelová

       Téma: Kone – cyklus štyroch prác

       Pedagóg: Mgr. Martina Dikantová

        

       1. H. Mancini   MOON RIVER

       Spojený komorný súbor priečnych fláut - ZUŠ Letná, ZUŠ Janka Silana

       Pedagógovia: Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art., Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

              

       1. Umelecké slovo

       Mgr. Gabriela Hanišová

        

       1. Prezentácia výtvarného odboru

       Anna Banasiewiczová

       Téma: Portréty podľa príbehov Bruna Ferrera – Motýľ, Dve zrkadlá, Modlitba, Koberec

       Zuzana Oprendeková

       Téma: Mytologické bytosti – Pegasos, Siréna, Medúza, Fénix

       Pedagóg: Mgr. Martina Dikantová

        

       1. J. Grešák   NA HORÁCH

       Zuzana Pinteková - klavír

       Pedagóg: Mgr. Janka Dudeková, DiS. art.

        

       1. Prezentácia výtvarného odboru

       Zuzana Šoltýsová

       Téma: Kolekcia troch malieb s názvom Ruža – abstrakcia

       Zuzana Michelková

       Téma: Módne doplnky – téma Páv: práce – Šperky, Náhrdelník, Náramok, Náušnice, Čelenka, Papierová kabelka, Kabelka z textilu, Hodvábna šatka

       Pedagóg: Mgr. Martina Dikantová

        

       1. V. L. – Clark   PULSAR

       Patrik Kožuch, gitara

       Pedagóg: Mgr. Pavol Hučko

        

       1. Umelecké slovo

       Mgr. Gabriela Hanišová

        

       1. Prezentácia výtvarného odboru

       Anna Voščeková

       Téma: Šperky – Kvety – prehliadka kolekcie šperkov

        

       1.  PASTIERSKA PÍŠŤALA

       Spojený súbor zobcových fláut - ZUŠ Letná, ZUŠ Štefánikova, ZUŠ Janka Silana

       Sólo: Mgr. art. Tomáš Kvasnica, pastierska píšťala

       Pedagógovia:

       Mgr. Silvia Franková, DiS. art., Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art., Ľubomír Felber, DiS. art., Silvia Balogová, DiS. art., Mgr. art. Helga Parížeková, Mgr. art. Tomáš Kvasnica

        

       1. Umelecké slovo

       Mgr. Gabriela Hanišová

        

       Tešíme sa na spoločné stretnutie pri ďalších podujatiach Základnej umeleckej školy Janka Silana

      • Posviacka nového organa v kostole

       Posviacka nového organa v kostole

       Posviacka nového organa v kostole - Obrázok 1

       V nedeľu 26. februára 2017 v našom kostole sv. Cyrila a Metoda v Kriváni, bolo počas sv. omše o 10.30 požehnanie nového organa. Slávnostnú sv. omšu celebroval a požehnanie vykonal Vdp. Th.Lic. Ľuboš Sabol dekan Detvianskeho dekanátu spolu s našim farárom Vdp. Mgr. Ladislavom Jurčíkom, ktorý poďakoval všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek či už finančným alebo iným spôsobom pomohli týmto nástrojom dotvoriť atmosféru nášho kostola. Za realizáciu tohota diela bolo poďakované aj štyrom majstrom organárom, ktorí sa na sv. omši tiež zúčastnili. Po sv. omši bol organový koncert v podaní Mgr. Petra Čapó, Dis. art., pedagóga, koncertného aj liturgického organistu, ktorý hral aj počas sv. omši.

       Viac fotografií nového organa si môžete pozrieť v ľavej časti stránky "Rímskokatolícka cvirkev - Zo života farnosti".

        

       zdroj: http://www.obeckrivan.sk/oznamy.phtml?program=51&id_kat_for_open=13281

        

      • „Na chválu Božiu a pre potechu srdca“

       Podtatranská knižnica v Poprade a rodina akad. mal. Evy Grešákovej

       pozývajú Vás na vernisáž výstavy

       Akademická maliarka Eva Grešáková
       „Na chválu Božiu a pre potechu srdca“

        

       štvrtok 2. marca 2017 o 16.30 hod.
       Podtatranská ulica 1548/1
       Hudobný program Cirkevná ZUŠ v Poprade
       Výstava je súčasťou Roka Jozefa Grešáka a Týždňa slovenských knižníc
       Výstava potrvá do 31. marca 2017
       Výstava otvorená denne od 8.oo do 18.oo hod.

      • Benefičný koncert na záchranu požiarom zničeného kostola

       Benefičný koncert na záchranu požiarom zničeného kostola - Obrázok 1

       5. februára 2017 v nedeľu sa o 15.00 h. uskutočnil v evanjelickom kostole a.v. v Liptovskom Hrádku jeden z troch organizovaných benefičných koncertov na Liptove na pomoc cirkevnému zboru ECAV v Hybe s myšlienkou finančne pomôcť pri obnove požiarom zničeného interiéru kostola  v Hybe. 

       Vzhľadom na vynikajúce vzťahy s vedením Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku a na požiadanie riaditeľky školy Mgr. Bronislavy Majerčíkovej, cirkevného zboru ECAV v Hybe a Liptovskom Hrádu túto ušľachtilú myšlienku podporili aj pedagógovia cirkevnej Základnej umeleckej školy Janka Silana v Poprade: Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art., priečna flauta, Mgr. Silvia Franková, DiS. art. priečna flauta, Mgr. Pavol Hučko, gitara, Mgr. Peter Čapó, DiS. art., organ, klavír spolu s pedagógmi ZUŠ v Liptovskom Hrádku Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková, husle, PaedDr. Zlatica Jurišová, klavír a samozrejme riaditeľka školy Mgr. Bronislava Majerčíková, klavír, spev, recitácia.

       Účinkujúci na benefičnom koncerte predstavili skladby rôznych historických štýlových období vo vysokej interpretačnej kvalite aj pri exponovanej náročnosti jednotlivých diel. Hodinu a pol trvajúci umelecký program bol taktiež aj dramaturgicky zaujímavý, jednak odlišnosťou v obsadení nástrojov a tiež charakterom skladbieb a veľmi pestrý. Bohatá divácka kulisa odchádzala z koncertu obohatená a naplnená hlbokým umeleckým a duchovným zážitkom.


       Benefičný koncert na záchranu požiarom zničeného kostola - Obrázok 2

       V pozvánkach na tretí z benefičných koncertov na Liptove organizátori píšu:

       Dobrý deň milí rodičia a priatelia umenia,

       séria troch benefičných koncertov na Liptove na pomoc cirkevnému zboru ECAV Hybe sa završuje koncertom, ktorý sa uskutoční v nedeľu  5.2.2017 o 15:00 hod. v evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku. Ako som už spomínala, každý koncert je iný, s iným obsadením účinkujúcich a programom. Na tretí benefičný koncert, na ktorom budú účinkovať pedagógovia z našej ZUŠ, prijali pozvanie i naši kolegovia z cirkevnej ZUŠ Janka Silana v Poprade. Dve krásne dámy sú zároveň aj členkami ženského umeleckého zoskupenia LA SPERANZA, ktoré vzniklo v lete 2013, no svojimi kvalitami sa čoraz viac dostávajú do povedomia slovenského publika. V roku 2015 na celoslovenskej súťaži komorných súborov Divertimento Musicale  sa La Speranza umiestnila v Zlatom pásme. Svojou hudbou reprezentovali Slovensko na Britskej ambasáde a majú za sebou veľa ďalších skvelých vystúpení.

       Všetkým účinkujúcim a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli podporiť dobrú vec, i všetkým účastníkom koncertov patrí veľká vďaka. Skutočne sa potvrdzuje, že „... nie jeden, ale všetci priložíme ruku k ruke k dielu a nádhere ... „ (I. Šobáň, úryvok z básne Plamienky blízkosti).

       Tešíme na vašu účasť a ochotu pomôcť a podporiť dobrú vec.


       V programe koncertu si poslucháči vypočuli tento program:

       Miesto konania:                         Evanjelický kostol v Liptovskom Hrádku    

       Dátum a čas koncertu:               5. februára 2017 o 15.00 h.


       PROGRAM

       Johann Sebastian Bach    WER NUR DEN LIEBEN GOTT LäSST WALTEN   BWV 691, BWV 690, chorál, Peter Čapó, organ

       Arcangelo Corelli     SONATA DA CAMERA op. 2 No.4 časti Adagio, Allemande, Grave, Adagio, Silvia Franková, Gabriela Rošková, priečne flauty, Peter Čapó, klavír

       Johann Sebastian Bach    AIR  Dana Orgovánová Vrlíková, husle, Zlatica Jurišová, klavír, Bronislava Majerčíková, recitácia

       Girolamo Frescobaldi   ARIA DETTO BALETTO (variácie)   Peter Čapó, organ

       Giovanni Battista Pergolesi   SICILIANO  Dana Orgovánová Vrlíková, husle, Bronislava Majerčíková, organ

       Mauro Giuliani   SCHERZO op. 82  Gabriela Rošková, priečna flauta, Pavol Hučko, gitara

       Antonio Vivaldi   LARGO (ZIMA) Dana Orgovánová Vrlíková, husle, Zlatica Jurišová, klavír

       Lefébure Wély    POSTLUDE Peter Čapó, organ

       Ola Gjeilo   NORTHERN LIGHTS  Bronislava Majerčíková, spev, Dana Orgovánová Vrlíková, husle, Zlatica Jurišová, klavír

       Celso Machado  PACOCA (CHORO)  Gabriela Rošková, priečna flauta, Pavol Hučko, gitara

       Gabriel Fauré     PAVANE     Bronislava Majerčíková, klavír,  Dana Orgovánová Vrlíková, husle

       Alan Menken     A WHOLE NEW WORLD     Silvia Franková, priečna flauta, Peter Čapó, klavír

       Vito Nicola Paradiso    MILONGA    Gabriela Rošková, priečna flauta, Pavol Hučko, gitara

       Glen Hansard    FALLING SLOWLY   Silvia Franková, Gabriela Rošková, priečne flauty, Peter Čapó, klavír

       Astor Piazzolla    OBLIVION  Silvia Franková, Gabriela Rošková, priečne flauty, Peter Čapó, klavír
                                   LIBERTANGO                                  

       Théodore Dubois       TOCCATA in G       Peter Čapó, organ

      • Anjel vianoc 2016

        Anjel Vianoc 2016


        

       Tatranská galéria v Poprade vyhlásila aj v tomto školskom roku tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž s názvom Anjel Vianoc 2016. Je určená pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy. Žiaci a študenti na nej môžu prezentovať talent a výtvarnú zručnosť a vyhotoviť umelecké diela ľubovoľnou výtvarnou techn ikou. Organizátor výtvarnej súťaže stanovil tento rok obmedzený počet prác v počte maximálne desať kusov za školu.

       Do tejto obľúbenej výtvarnej súťaže celoslovenského formátu sa zapojilo 118 škôl a odborná porota hodnotila 900 výtvarných prác žiakov. Vizuálne stvárnenie anjelov bolo rôzne od plošných prác až po trojrozmerné plastiky.

       CSŠ - ZŠ Š. Mnoheľa a ZUŠ Janka Silana reprezentovali svojimi výtvarnými prácami tieto šikovné a talentované žiačky:

       • Denisa Dulová - Zlatý anjel, 8 rokov, kombinovaná technika
       • Esther Di Thommasová – Ochranca rodiny, 7 rokov, kombinovaná technika
       • Emma Knižková – Anjel strážny, 8 rokov, kombinovaná technika
       • Vanessa Jurčová – Modrobiely anjel, 8 rokov, kombinovaná technika
       • Júlia Fedorová – Nebeský posol, 12 rokov, technika: papierorez
       • Lenka Mašlonková – Pánov Anjel – Svätá rodina, 12 rokov, technika: paličkovaná čipka
       •  Gabriela Petriľáková – Anjel strážny, 11 rokov, technika: maľba na drevo - akryl, textilná aplikácia

       Ľudská predstava o anjelov u mnohých ľudí pravdepodobne siaha do detstva. Ako deti nás naučili modliť sa Anjeličku, môj strážničku..., anjelov mnohí vnímajú ako bytosti, ktoré pri nás stoja, keď sme v nebezpečenstve, v dospelosti u niektorých ľudí zostala predstava o anjeloch na úrovni detinského a sentimentálnehochápania v podobe korpulentných anjelikov. Tak takéto predstavy o anjelov sú však veľmi vzdialené od právd viery Cirkvi.

       Vizuálna predstava anjelov spodobená vo výtvarnýchprácach našich dievčat vychádza z náuky Cirkvi. Svedectvo Svätého písma existenciu anjelov jednoznačne potvrdzuje.

       Anjeli sú z pohľadu veriaceho kresťana – duchovno, netelesné bytosti, majú rozum a vôľu, sú osobné a nesmrteľné stvorenia a dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. Sú to Boží služobníci a poslovia. Každý človek má pri sebe anjela, ako ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.

       Anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžiace jeho spasiteľným plánom, ktoré má s inými stvoreniami: „ Anjeli spolupracujú na všetkom, čo je pre nás dobré.“ 217/ Katechizmus katolíckej Cirkvi, SSV, Trnava 1998/

       Naše žiačky vyhotovili osobité, originálne podoby anjelov s duchovným posolstvom.

       Vyhodnotenie výtvarnej súťaže„ANJEL VIANOC“ so slávnostným odovzdávaním cien sa uskutočnilo v utorok 7. Decembra 2016v Tatranskej galérii v priestoroch Art klubu o 14 30 hod. v Poprade. 

       Cirkevnú spojenú školu úspešne reprezentovali naše talentované výtvarníčky:

       Lenka Mašlonková – Pánov Anjel – Svätá rodina, 12 rokov

       1. miesto – kategória ZŠ II. stupeň

       Emma Knižková - Anjel strážny , 8 rokov

       Čestné uznanie – kategória ZŠ I. stupeň

       Gabriela Petriľáková – Anjel strážny, 11 rokov

       Čestné uznanie – kategória ZUŠ

        

       Výstavu s názvom Anjeličkovo si môžete pozrieť v priestoroch Art Klubu Tatranskej galérie až do 30. januára 2017.

                                                                                   Mgr. Martina Dikantová, pedagóg výtvarného odboru

       Anjel vianoc 2016 - Obrázok 1

        

       Anjel vianoc 2016 - Obrázok 2

       Anjel vianoc 2016 - Obrázok 3

     • PROGRAM VEREJNÉHO KONCERTU
      • PROGRAM VEREJNÉHO KONCERTU

        

       streda 30.11.2016 o 16.30 h.


        

       Rozhovor v parku so strážnym anjelom

       Sofia Špaková 1.r / 1.časť – spev

       Pedagóg: Mgr. Radka Horáková

       Klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

        

       Mike Schoenmehl: Parížske uličky, Čkanie

       Peter Vojtech 3.r/1.časť – zobcová flauta

       Pedagóg: Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.

       Klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

        

       Štěpán Rak: Z ďalekého východu

       Nikola Kiššková 2.r/1.časť- gitara

       Pedagóg: Božena Vneková

        

       Sh. Secunda/J. Jacobs, S. Cahn: Mne sa páčiš

       Mária Klingová 3.r/1.časť- keyboard

       Pedagóg: Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

        

       Heumann: Midnight Lady

       Slávka Špaková 4.r/1.časť- klavír

       Pedagóg: Mgr. Dana Endreszová

        

       Peter Nagy: Major potkan

       Kristína Leščinská 1.r/1.časť- spev

       Pedagóg: Mgr. Radka Horáková

       Klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

        

        

       Variácie na ľudovú pieseň Trenčianske hodiny

       Ondrej Pintek 3r./1.časť- akordeón

       Pedagóg: Ľubomír Petrík, DiS. art.

        

       O. Rieding   Koncert h mol, op. 35

       Adam Slodičák 3.r./1.časť – husle

       Pedagóg: Peter Rehák, DiS. art.

       Klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó, DiS. art.

        

       Štěpán Rak: Song

       Samuel Bachleda 1.r/2. časť- gitara

       Pedagóg: Božena Vneková

        

       L. Pavlovič/ A. BrezovskÝ: Cirkus Afrika

       Patrik Cina 1.r/2.časť spev

       Pedagóg: Mgr. Radka Horáková

       Klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

        

       P.I. Čajkovskij: Neapolská pieseň

       Natália Celerová4.r/1.časť- klavír

       Pedagóg: Mgr. Dana Endreszová

        

       A. Pepusch: Sonata C dur, 1.časť

       Zuzana Michelková 3.r/2.časť- altová flauta

       Pedagóg: Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

       Klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó, DiS. art.

        

       Janais- Smatanová: Biela pieseň

       Gabriela Kiovská 2.r/2.časť- spev a klavír

       Pedagóg: Mgr. Radka Horáková

        

       Štěpán Urban: Tanec

       Matej Jakubove 4.r/2.časť- gitara

       Pedagóg: Božena Vneková

        

       G.Ph.Telemann: Gigue

       Petra Mudráková 1.r/2.časť- priečna flauta

       Pedagóg: Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

       Klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó, DiS. art.

        

       Alvaro Soler: Vivat Sofia – vlastná úprava

       Viliam Kužel 2.r/2.časť- akordeón

       Pedagóg: Ľubomír Petrík, DiS. art.

        

       F. Kuchler  Koncertino D dur 3. časť

       Martin Šidlovský 1.r./2.časť – husle

       Pedagóg: Peter Rehák, DiS. art.

              Klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó, DiS. art.


        

     • Pozvánky na verejné vystúpenia
      • Pozvánky na verejné vystúpenia

        

       Dovoľujeme si pozvať  širokú umeleckú verejnosť na koncerty žiakov Základnej umeleckej školy Janka Silana v Poprad​e


       10. novembra vo štvrtok o 9.00 h. a 11.00 h. účinkujeme počas slávnostnej svätej omše v Konkatedrále Sedembolestnej Pannu Márie a slávnostnej akadémie v Dome kultúry mesta Poprad. Verejné podujatia sa konajú pri príležitosti 25. výročia založenia cirkevnej Základnej školy Štefana Mnoheľa v Poprade.

       30. novembra 2016 o 16.30 h. - Verejný koncert v budove školy.

       18. december 2016 o 11.00 h. - svätá omša slávenia 4. adventnej nedele - rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda v Poprade o 10.40 h. - kultúrny program pred a počas slávenia svätej omše žiakov ZUŠ Janka Silana a ZŠ Štefana Mnoheľa po názvom "OD SRDCA K SRDCU"

       22. december 2016 o 9.00 h. a 10.45 h. účinkujeme počas adventnej akadémie pre žiakov a študentov Cirkevnej spojenej školy

        


        

       19. decembra 2016 o 16.30 h. - Predvianočný verejný koncert v budove školy.

        


       21. decembra 2016 o 17.00 h. - Predvianočné tanečné vystúpenie žiakov tanečného odboru v divadelnej sále v Spišskej Sobote  v Poprade

        

       VŠETKÝCH NA NAŠE VEREJNÉ VYSTÚPENIA VEĽMI SRDEČNE POZÝVAME ! ! ! 

     • Pozvánka na absolventský koncert, 14. 6. 2016
      • Pozvánka na absolventský koncert, 14. 6. 2016

       dovoľujeme si pozvať širokú umeleckú verejnosť na záverečný absolventský a zároveň verejný koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Janka Silana v Poprade, ktorý sa uskutotoční v utorok 14. júna 2016 o 16.30 h. v gréckokatolíckom kostole sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. V programe sa okrem žiakov hudobného predstavia aj absolventi výtvarného odboru školy. 

       Veríme, že si nájdete čas na stretnutie s hudbou a umením a tešíme sa na všetkých.

       Žiaci a kolektív ZUŠ Janka Silana v Poprade

     • Biblia očami detí a mládeže
      • Biblia očami detí a mládeže

       Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.  zo sídlom v Levoči organizovalo v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi aj v tomto školskom roku 2015/2016  celoslovenskú výtvarnú  súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.

       Výtvarná biblická súťaž je každoročne vyhlasovaná ako sprievodná súťaž vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Jej cieľom je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže a  privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh..V tomto školskom roku bola výtvarná súťaž tématicky zameraná na obsah biblických kníh Prvá kniha Samuelova a Luk ášovo evanjelium

       Cirkevnú spojenú školu v tejto výtvarnej súťaži reprezentovali práce týchto žiakov :

       Johana Vašková – Vyvolenie dvanástich

       Dávid Dikant – Dvaja  stavitelia

       Ema Ambrozová – Mária a Marta

       Ester Biesová – Podobenstvo o márnotratnom synovi

       Zuzana Oprendeková – Ukrižovanie – Ježiša pribíjajú na kríž

       Martina Hrivová – Podobenstvo o stratenej  drachme

       Jana Šulíková – Utíšenie búrky na mori

       Eliška Mašlonková – Podobenstvo o rozsievačovi

       Alžbeta Voščeková – Podobenstvo o stratenej ovci

        

       Do tejto súťaže sa zapojilo 32 škôl Spišskej diecézy a bolo zaslaných  173 výtvarných prác, ktoré boli vyhodnotené odbornou komisiou. Víťazné práce boli prezentované na diecéznom kole Biblickej olympiády v Spišskom  Podhradí – Spišskej  Kapitule a prvé tri práce z každej kategórie postúpili do celoslovenského kola.

        

       S veľkým potešením  som prijala vyhodnotenie výtvarnej biblickej súťaže  „Biblia očami detí a mládeže“ . Práce našich talentovaných žiakov  získali v diecéznom kole tieto cenné umiestnenia :   

        

       Johana Vašková          1. miesto             Vyvolenie dvanástich /4. kategória/

       Ester Biesová               2. miesto             Podobenstvo o Márnotratnom synovi /5. kategória/

       Dávid Dikant               3. miesto             Dvaja stavitelia /4.kategória/

       Ema Ambrózová         cena poroty        Mária a Marta /3. kategória/       

       Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 7. mája 2016 v Levoči. Johanka Vašková  získala s výtvarnou prácou Vyvolenie dvanástich /4. kategória/  2. miesto v celoslovenskom kole „Biblia očami detí a mládeže“.

        

         Víťazom srdečne gratulujem k dosiahnutým výsledkom a zároveň všetkým ďakujem za zapojenie sa do súťaže.

       Mgr. Martina Dikantová – pedagóg výtvarného odboru

     • Lenka Mašlejová úspešná na keyboardovej súťaži v Bardejove !
      • Lenka Mašlejová úspešná na keyboardovej súťaži v Bardejove !

       Mesto Bardejov - oddelenie školstva a telesnej kultúry Mestského úradu, Základná umelecká škola Michala Vileca v Bardejove a Združenie rodičov pri ZUŠ organizovala už tradičnú keyboardovú súťaž Východoslovenského regiónu v ZUŠ Michala Vileca. 

       Základná umelecká škola Janka Silana mala aj na tejto súťaži svoje zastúpenie. Žiačka Lenka Mašlejová z triedy pána učiteľa Mgr. Jozefa Štrbku získala v hre na keyboarde bronzové pásmo v 2. kategórii.

       Ku krásnemu úspechu jej srdečne blahoželáme a Lenke ako aj pánovi učiteľovi prajeme do ďalšej práce veľa trpezlivosti !

        

     • Slávici z lavice
      • Slávici z lavice

       V koncertnej sále Domu kultúry v Poprade sa už tradične každoročne koná veľmi populárne okresné kolo speváckej súťaže "Slávici z lavice" organizovanou Centrom voľného času v Poprade. Sme veľmi radi, že aj Základná umelecká škola Janka Silana mala tento školský rok na tejto súťaži svoje zastúpenie. 
       V silnej konkurencii si Kristínka Očvárová spevom piesne Kristíny "Ešte váham" vyspievala krásne 2. miesto v III. kategórii z triedy p. uč. Mgr. P. Čapó.
        
       Kristínke vyslovujeme naše srdečné gratulácie, tešíme sa z hodnotnej reprezentácie školy na tomto podujatí a prajeme jej veľa trpezlivosti pri ďalšej umeleckej práci!
     • Talentové skúšky 2016
      • Talentové skúšky 2016

       TALENTOVÉ SKÚŠKY – ZUŠ JANKA SILANA POPRAD

       Podľa vyhlášky č. 324/2008 § 5, ods. 2 o Základnej umeleckej škole sa talentové skúšky konajú do hudobného, výtvarného a tanečného odboru ZUŠ pre školský rok 2016/2017 v termíne od 30. mája do 1. júna 2016. Čas a miesto konania je od 14:00 do 17:30 h. v budove Cirkevnej spojenej školy v Poprade.

       Riaditeľka školy rozhodnutím určí ich spôsob a organizáciu. Talentové skúšky sa konajú v budove cirkevnej školy. Miestnosti konania prijímacích pohovorov do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenke pri vchode do budovy Cirkevnej spojenej školy v Poprade. Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webovej stránke a na výveske školy.

       Do Základnej umeleckej školy môžu byť prijatí uchádzači od predškolského veku, žiaci a študenti základných a stredných škôl, ako aj záujemcovia nad 18 rokov študujúcich formou štúdia pre dospelých. Záujemcovia o štúdium preukážu mieru svojho talentu formou talentovej skúšky pre príslušný odbor, pričom sa posudzuje podľa týchto kritérií:

       Hudobný odbor

       Uchádzač o štúdium zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť a kvalitu intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a  zaspieva krátku (niekoľko tónov) predtým zahranú melódiu na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

       V školskom roku 2016/2017 budeme vyučovať: hru na klavíri, hru na organe, cirkevnú a chrámovú hudbu, spev, hru na akordeóne, hru na gitare, hru na keyboarde, hru na husliach, hru na zobcovej flaute, hru na priečnej flaute. Žiaci sa budú mať možnosť zapojiť sa aj do hry v rôznych komorných zoskupeniach školy: spevácky zbor, flautový súbor, gitarový súbor, ľudová hudba a iné.

       Tanečný odbor

       Skúmame dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Do tanečného odboru prijímame deti od predškolského veku a starších.

       V školskom roku 2016/2017 budeme vyučovať: tanečnú prípravu, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečnú prax.

       Výtvarný odbor

       Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ podľa vlastného výberu – tému s figurálnym námetom. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie.

       V školskom roku 2016/2017 budeme vyučovať: kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie, zoznamovanie sa s multimédiámi.

       Rozhodnutie o prijatí

       Mieru talentu posúdi komisia talentových skúšok a vyhodnotí jednotlivo každého uchádzača, ktorý ich absolvoval. Výsledok sa zaeviduje v protokole. V zákonnej lehote  bude zákonnému zástupcovi uchádzača o štúdium zaslané písomné rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí resp. neprijatí na štúdium do 8. júla 2016. Prosíme, aby neplnoletého uchádzača na talentových skúškach sprevádzal jeho zákonný zástupca, ktorý zároveň vypíše aj prihlášku na štúdium do ZUŠ. Na štúdium do cirkevnej Základnej umeleckej školy budú prednostne prijatí žiaci a študenti Cirkevnej spojenej školy v Poprade. Po prijatí žiaka a riadnom zahájení nového školského roka je možné prerušiť štúdium výlučne koncom I. alebo II. polroka. Zákonný zástupca žiaka po prijatí uchádzača uhrádza čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ (tzv. školné) v súlade so smernicou riaditeľky školy zverejnenou na webovej stránke školy.

       V  Poprade 27. apríla 2016     

                                                                                                                         Mgr. Peter Čapó, DiS. art., zást. r. š. ZUŠ

                                                     

     • Účinkovali sme vo Važci
      • Účinkovali sme vo Važci

       Na pozvanie predsedníctva Slovenského Červeného kríža vo Važci účinkovali žiaci ZUŠ Janka Silana počas kultúrneho programu na Obecnom úrade vo Važci dňa 30.3.2016 čím hodnotne reprezentovali Cirkevnú spojenú školu v pôsobisku kňaza a básnika Janka Silana, ktorého meno nesie naša škola. Tešíme sa, že žiaci, ako aj ich pedagógovia pripravili hudobné čísla, ktoré obohatili spoločné stretnutie.

       V programe zazneli skladby:

       PROGRAM VEREJNÉHO KONCERTU 30.3.2016 o 12.30 h. vo Važci

       ZUŠ JANKA SILANA V POPRADE

       1. W.A.Mozart  CHLIEB S MASLOM

       hrá: Gabriela Sendy Hrinová, klavír

       pedagóg: Mgr. Janka Dudeková, DiS. art.

       1. Ján Pavol    PÍŠŤALIČKA

       hrá: Vladislav Mornár, zobcová flauta

       pedagóg: Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

       1. G. Brescianello    PARTITURY

       hrá: Matej Jakubove, gitara

       pedagóg: Božena Vneková

       1. A. Dvořák   SLOVANSKÝ TANEC

       hrá: Natália Celerová, klavír

       pedagóg: Mgr. Dana Endreszová

       1. M. Linnemann   LITTLE CLOWNS RAGTIME

       hrá: Zuzana Čapóová, gitara

       pedagóg: Mgr. Pavol Hučko

       1. W.A.Mozart   ANDANTE 

       hrá: Šarlota Gallovičová, zobcová flauta

       pedagóg: Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.

       1. SMUTNÁ PRINCEZNÁ

              hrá: Laura Krakovská, klavír

       pedagóg: Mgr. Radka Horáková 

       1. L.v.Beethoven   TURECKÝ POCHOD

       hrá: Viliam Kužel, akordeón

       pedagóg: Ľubomír Petrík, DiS. art.

       Klavírna spolupráca: č. 2 a 6

       Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

       Ďakujeme všetkým účinkujúcim ako aj ich pedagógom za prípravu a pekný umelecký prednes. 

              Ďakujeme taktiež rodinám Gabiky Sendy Hrinovej a Laury Krakovskej za veľkú pomoc s dopravou                    účinkujúcich.

     • Úspešné účinkovanie na súťaži "Zahrajme si pre radosť"
      • Úspešné účinkovanie na súťaži "Zahrajme si pre radosť"

       Cirkevná Základná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove poriadala už tradičný 5. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov Základných umeleckých škôl pod názvom "Zahrajme si pre radosť".

       Na tejto súťaži mala zastúpenie aj cirkevná ZUŠ Janka Silana v Poprade. Súťaže sa zúčastnili tri žiačky školy a súťažili v hre na priečnej flaute. Sme radi, že si z nej odniesli aj hodnotný výsledok:

       Petra Mudráková v hre na priečnej flaute získala v 1. kategórii strieborné pásmo - pedagóg Mgr. Silvia Franková, DiS. art.

       Daniela Barloková v 3. kategórii v hre na priečnej flaute získala bronzové pásmo - pedagóg Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.

       Gréta Moravčíková v hre na priečnej flaute získala v 3. kategórii bronzové pásmo - pedagóg Mgr. Gabriela Rošková, DiS. art.

        

       ŽIAČKÁM, AKO AJ PANI UČITEĽKÁM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME DO ĎALŠEJ TVORIVEJ PRÁCE VEĽA TRPEZLIVOSTI A ELÁNU !


        

     • Verejný koncert v kláštornom kostole v Podolínci
      • Verejný koncert v kláštornom kostole v Podolínci

       " Poslať svetlo do hĺbky ľudského srdca - to je poslanie umelca" bolo mottom verejného koncertu žiakov hudobného odboru, ktorý sa uskutočnil dňa 22.1. 2016 v kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci. Koncert sa hneď od prvých tónov počúval ľahko a príjemne. Nástrojové obsadenie sa striedalo od klavíra cez gitaru, husle, akordeón, zobcovú flautu, keyboard. Účinkujúci svojou interpretáciou ukázali svoje umenie nie len cez prsty, ale i precítenie svojho srdca a ukázali tvorivú radosť z hudby. Zaplnený kláštorný kostol odmenil účinkujúcich potleskom.

              Judita Ondyová, DiS. art.

       Verejný koncert v kláštornom kostole v Podolínci - Obrázok 1

     • Vianočná besiedka
      • Vianočná besiedka

       Čas Vianoc, radosti a pokoja, čas príchodu narodenia Ježiša Krista. Aj toho roku 15. 12. 2015 sme sa o 16.30 hod. spoločne stretli rodičia a naše deti, ktoré navštevujú ZUŠ Janka Silana v Poprade, akoby v rodinnom kruhu na triednej besiedke, ktorú viedla pani učiteľka Mgr. Janka Dudeková, DiS.art. Krásne privítanie, srdečné slová plné predvianočnej nálady bolo už cítiť z jej samotnej osobnosti. Žiarivé očká všetkých jej zverených detí taktiež prezrádzali, že nás rodičov  čaká milé prekvapenie. Krásny umelecký hudobný zážitok, ktorý bol doprevádzaný slovom, recitáciou, priblížilo radostné očakávanie narodenia Ježiša Krista.

              V pestrom vianočnom programe odzneli diela svetových hudobných skladateľov, krásne vianočné básne, slová plné milosti a lásky. Spestrili aj básne plné zimnej radostnej nálady. No moja myseľ bola vtedy aj pri Panne Márii, pretože očakávala narodenie svojho dieťatka – Ježiška, ktoré sa narodilo v maštaľke na slame v meste Betleheme. Spolu so svätým Jozefom chceli Božiemu dieťatku dať to najlepšie , ale nemohli. Naše deti však dostávajú od nás teplo domova a ich vďaka sa práve na tejto predvianočnej rodinnej besiedke preukázala tým, že  nám bohatým a pekným programom zohriali naše srdcia plné detskou láskou. Zároveň ďakujeme pani učiteľke Mgr. Janke Dudekovej DiS.art., že aj cestou hudby a slova vedie naše deti k pevnej viere v Boha, k pohode na vyučovaní, podporuje dobré medziľudské vzťahy, lásku k blížnemu a schopnosť počúvať a pomáhať druhým.

             Vďaka Vám za príjemné spoločné posedenie pri umeleckom zážitku a malom občerstvení. Vďaka Vám naše deti za Vašu snahu, usilovnosť a za tak krásne precítenie Vianoc.

                                                     Aurélia Čarnoká, Ing. Peter Čarnoký

     • ANJEL VIANOC 2015
      • ANJEL VIANOC 2015

       Tatranská galéria v Poprade sprístupnila v priestoroch ART CLUBU tradičnú detskú výtvarnú výstavu  ANJEL VIANOC 2015. Slávnostná detská vernisáž výstavy úspešných prác a vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním cien sa uskutočnilo 17. decembra 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Tatranskej galérie.

       Pôvodne regionálne podujatie prerástlo v celonárodný projekt. Výstava pozostávala z výtvarných prác , do ktorej sa zapojil rekordný počet detí z 98 škôl s 3300 anjelmi. Podoby anjelov boli rôzne od plošných prác až po veľké trojrozmerné plastiky vyhotovené v rôznych výtvarných technikách. Umelecká porota v zastúpení z 5 odborníkov z Tatranskej galérie udelila 130 cien v kategóriách pre MŠ, ZŠ, Špeciálne školy, Stredné školy a ZUŠ.

       Do tejto zmysluplnej a populárnej výtvarnej súťaže som zapojila aj 14 žiakov výtvarného odboru ZUŠ Janka Silana. Vznikli tak originálne a nápadité umelecké diela v plošnom dvojrozmernom prevedení, ktoré niesli v sebe duchovný/ náboženský/ odkaz. Boli vyhotovené technikami: kresba, maľba, koláž, paličkovaná krajka.

       V kategórii ZUŠ nás úspešne reprezentovala mladá talentovaná výtvarníčka Lenka Mašlonková /11 rokov/, ktorá získala 3. miesto s prácou „ Paličkovaný anjel“.

       Vyhodnotenie súťaže „Anjel Vianoc“ v Tatranskej galérii hrou na hudobné nástroje umelecky obohatili žiaci Základnej umeleckej školy Janka Silana Zuzana Michelková v hre na altovej zobcovej flaute z triedy p. učiteľky Mgr. Silvie Frankovej, DiS. art., Zuzana Čapóová v hre na gitare z triedy Mgr. Pavla Hučka a Martin Šidlovský hrou na husliach z triedy p. uč. Petra Reháka.

                                                                                        Mgr. Martina Dikantová, pedagóg výtvarného odboru

       ANJEL VIANOC 2015 - Obrázok 1ANJEL VIANOC 2015 - Obrázok 2ANJEL VIANOC 2015 - Obrázok 3

     • Od srdca k srdcu
      • Od srdca k srdcu

       Cirkevná spojená škola - Základná škola Štefana Mnoheľa a Základná umelecká škola Janka Silana v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou v Poprade zorganizovala slávnostnú svätú omšu v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade, na ktorej sa predstavili s umeleckým programom a vianočným jarmokom žiaci a pedagógovia školy s adventným posolstvom "OD SRDCA K SRDCU" 20.12.2015 v nedeľu o 10.30 h. Umeleckým programom vo forme hudobných vstupov obohatili žiaci umeleckej školy aj pred slávením svätej omše a po jej skončení.

       Hodnotný článok s fotogalériou z aktivity "OD SRDCA K SRDCU" zverejnila rímsko katolícka farnosť Poprad

       http://www.rkcpoprad.sk/2015/12/24/adventny-program-od-srdca-k-srdcu/#more-2024


       Program vystúpenia

       Pred svätou omšou

       1. Báseň prednesená žiakmi ZŠ a gymnázia
       2. Pieseň s detským zborom – Peter Vojtech 
       3. súrodenci Pintekovci - gitara, klavír, akordeón
       4. Báseň prednesená žiakmi ZŠ a gymnázia
       5. Kvinteto zobcových fláut, gitara: L.Q.D´Aquin  Midden in de winternacht
       6. Skladba „Mary did you know“ – James Evans, husle, spev, Pavol Hučko, gitara, Peter Čapó, klavír

        

       V rámci sv. omše – začiatok o 11.00 h.

       1. Vstupný spev: Detský zbor – Peter Vojtech
       2. Pane zmiluj sa: Detský zbor – Peter Vojtech
       3. Responzóriový žalm: Janka Králiková
       4. Aleluja a alelujový verš: Detský zbor – Peter Vojtech
       5. Vyznanie viery – ľud

        

       Obetovanie

       1. Skladba „Franz Schubert Ave Maria“ – James Evans, husle, Pavol Hučko, gitara, Peter Čapó, klavír

       Svätý, svätý – ľud          Otče náš - Detský zbor – Peter Vojtech     Baránok Boží - ľud

       Sväté prijímanie z chóra


       1. A. Corelli Sonata da Camera e minor op.2 No.4 -  pedagógovia ZUŠ Silvia Franková, Gabriela Rošková, priečna flauta, Peter Čapó, organ (z chóra)

       2. Ľud JKS         3. Postkomúnio: Janka Králiková, soprán Benedictus z Haydnovej omše, organ Peter Čapó

       Po sv. omši


       1. Vystúpenie gitarového súboru: „V.N.Paradiso MONTMARTRE, Praetorius BALLET“
       2. Sexteto priečnych fláut
       3. Skladba „The first Noel“ – James Evans, husle, spev, flauta, Pavol Hučko, gitara, Peter Čapó, klavír

        

     • VIANOČNÝ KONCERT
      • VIANOČNÝ KONCERT

       Srdečne pozývame na vianočný verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Janka Silana.

       Uskutoční sa dňa 17.12.2015 o 16.30 h. v budove Cirkevnej spojenej školy v Poprade.

       V pestrom vianočnom programe odznejú diela svetových hudobných skladateľov a predstavia sa taktiež šikovní žiaci výtvarného odboru. Veríme, že tento koncert všetkým prítomným spríjemní predvianočný čas.

       Na stretnutie s vami sa tešia žiaci a pedagógovia ZUŠ Janka Silana v Poprade ! ! !

     • Platba rodičovského príspevku
      • Platba rodičovského príspevku

       Rodičovský príspevok v školskom roku 2015-16 sa po schválení na Plenárnom rodičovskom združení CSŠ v Poprade bude vyberať ako jednorázová platba v hodnote 20 € na žiaka výhradne bezhotovostne – prevodom na účet školy 943 59 83/5200 alebo formou platby poštovou poukážkou typu U .

       Variabilný symbol: uvedie sa školský rok, za ktorý sa platba realizuje a v poznámke sa uvedenie meno a priezvisko žiaka, príp. mená súrodencov, za ktorých sa poplatok uhrádza.

       V prípade viacerých súrodencov sa po schválení na plenárnom rodičovskom združení stanovuje výška rodičovského príspevku takto:

       dvaja súrodenci spolu: 20 € + 10 € = 30 €

       traja súrodenci, spolu: 20 € + 10 € + 6 € = 36 €

       viac ako traja súrodenci, spolu: 40 €

       Rodičovský príspevok sa uhrádza najneskôr do 15. novembra 2015.

        

     • Birmovná slávnosť !
      • Birmovná slávnosť !

       Kultúrnym programom sme obohatili svätú omšu, pri ktorej otec biskup Andrej Imrich vyslúžiť sviatosť birmovania v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Janka Silana zahrali počas svätej omše pôsobivé inštrumentálne skladby z pera svetových hudobných skladateľov:

       Na začiatok obradu vysluhovania sviatosti birmovania zahrala:

       G.F.Händel   SONÁTA I g mol                                          

       na priečnej flaute hrá: Zuzana Oprendeková

       z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Šoltýsovej a p. uč. Mgr. Gabriely Takáčovej, Dis. art.

       klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová


       Na záver obradu birmovania sa na husliach predstavil:

       Franz Schubert    SONATINA D dur op. 137 No.1              

       na husliach hrá: Gabriel Fendek

       z triedy p. uč. Petra Reháka

       klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

        

       Začiatok sv. prijímania zahrala na husliach:

       Oskar Rieding     CONCERTINO in D op. 25                      

       na husliach hrá: Gabriel Fendek

       z triedy p. uč. Petra Reháka

       klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

        

       Na záver sv. prijímania (postkomúnio):

       Jean Xavier Lefévre           SONÁTA Nr. 3    
                              
       na priečnej flaute hrá: Zuzana Oprendeková 
        
       z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Šoltýsovej a p. uč. Mgr. Gabriely Takáčovej, Dis. art.
        
       klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová

        

       Sme radi, že mnohí zo zaplnenej konkatedrály v Poprade veľmi úprimne konštatovali, že vážna a výsostne inštrumentálna hudba je veľmi úzko spätá so slávením liturgie a vytvára priestor pre osobnú modlitbu a meditáciu.

        

     • Vystúpenie na vernisáži
      • Vystúpenie na vernisáži

       Dňa 15.6.2015 sa zúčastnili žiaci Základnej umeleckej školy Janka Silana v Poprade na

       „ STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY
       NA SLOVENSKU “

       VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNEHO DŇA PAMIATOK

       ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

       VERNISÁŽ VÝSTAVY 15. JÚNA 2015 o 14:00 v kaštieli v Spišskom Štiavniku

        

       V kultúrnom programe sa predstavili žiaci hudobného odboru:

        

       Viliam Kužel v hre na akordeóne z triedy p. učiteľa Ľubomíra Petríka a zahral skladbičky:

       Schmidt   SONATÍNA A dur

       Repnikov   TANEC S HARMONIKOU

       Zuzana Čapóová v hre na gitaru z triedy pána učiteľa Mgr. Pavla Hučka skladbičku

       SCARBOROUGH FAIR - anglický tradicionál

       Petra Rendová a Zuzana Michelková v hre na altové zobcové flauty z triedy p. učiteľky Mgr. Silvii Frankovej, Dis. art. a zahrali

       John Banister   BOUREÉ

        

     • Tanečné predstavenie
      • Tanečné predstavenie

       Srdečne pozývame na samostatné tanečné predstavenie žiakov tanečného odboru našej umeleckej školy so svojim hodnotným hodinovým programom pod názvom "QUO VADIS"

       Uskutoční sa dňa 23. júna 2015 o 17.00 h. v Dome kultúry v Poprade.

       Triedna učiteľka, choreografia: DENISA LIESKOVSKÁ.

        


       Quo vadis?   [kam ideš?]

       Quo vadis? (alebo kam ideš?), je to názov vystúpenia, ktorého som sa dňa 23.6. o 17.00 hod. zúčastnila. Nie len ja ale aj rodiča, príbuzní a zvedaví ľudia, ktorí chceli vidieť nadané deti. Program vystúpenia bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sme sa preniesli do rozprávkovej a ľudovej  ríše. Vystupovali tam mačičky, myšičky, naučili sme sa ako nestarnúť, jedno dievčatko hralo na gitaru a dievčatá nám ukázali z ľudové  tance.

       V druhej časti toho bolo oveľa viac, mali sme si pripomenúť kde kráčame a ako zle kráčame. Začiatok vystúpenia bol prostý - vznik sveta. Pokračovalo to vznikom zvierat a nakoniec prvých indiánov. Všetci sme napäto čakali, čo sa bude diať. Na pódium vstúpili civilizovaní ľudia, ktorí vyhnali indiánov a zničili prírodu. Postavili si veľké domy. Ale matka príroda všetko  obrátila hore nohami. Civilizovaní ľudia umierajú, ale majú nádej na prežite. Malé dievčatko donesie kvet (kvet symbol života), ktorý zobudí zničenú prírodu a vedci nakoniec vstanú z popola.

       Je neskutočné, ako si pani učiteľka Lieskovská dala práce a nacvičila také veľkolepé vystúpenie. Zásluhu na tom mali aj deti, ktoré sa naučili zložité choreografie a výtvarníci, ktorí pomohli zostrojiť kostými. Bol to neuveriteľný zážitok.

       Vypracovala : Eliška Mašlonková    žiačka 6.A triedy


        

     • Deň rodiny
      • Deň rodiny

       Milé rodiny, priatelia, študenti a žiaci

       Dovoľte, aby sme Vás pozvali na „rodinnú“ svätú omšu, ktorá sa bude konať na budúcu nedeľu – dňa 7.6.2015 o 14.00.hod. v našom Kostole sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny.

       Deň rodiny má vo všetkých oslavujúcich krajinách ten istý zámer – poukázať na kľúčovú hodnotu rodiny, ktorej manželia vychovávajú svoje deti zodpovedne a vedú ich k humánnym a kresťanským hodnotám.

       Po skončení svätej omše – o 15.00. hod. sme pre Vás v spolupráci Spojenej cirkevnej školy v Poprade pripravili krásny program obohatený rôznymi sprievodnými atrakciami  pre deti či zábavnými aktivitami pre celé rodiny. Nebude chýbať guláš a iné občerstvenie. Modlíme sa za krásne počasie a veríme, že prídete stráviť príjemné nedeľné popoludnie.


       Program ZUŠ na Deň Rodiny ZUŠ Janka Silana

       1. blok

       Gitarový súbor: 8 žiakov - Lucia Jurkovičová, Kristína Bodyová, Patrik Kožuch, Matej Jakubove, Kristína Tapferová, Zuzana Čapóová, Tomáš Vagaš, Šimon Pintek = 17 min.

       Skladby:

       1.V. N. Paradiso – Montmartre

       2. M. Praetorius – La Volta

       3. Trad. - Mi Favorita

       4. M. A. Charpentier - Prelude

       5. G.H.M. Rodriguez - La Cumparsita

       6.M. Praetorius - Ballet

       7. V. N. Paradiso – Sirtakitara

       8. M. Jackson - BillieJean

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       2. blok

       1. Čapóovci: Peter (klavír) +Zuzana (gitara) = 5 min.

       Skladby:

       1. T. Tisserand: En avril...

       2. T.Tisserand: Spleen Milonga

       2. Banasiewiczovci: Petra (klavír)+Anička (husle)+Norika (husle) = 3 min.

       Skladby:

       1. M. Vilec – Pri potoku

       3. Ľudová hudba: PetraBanasiewiczová(spev) + Anička Banasiewiczová(husle) + NorikaBanasiewiczová (husle) + Filip Bednarčík (husle) + Martin Šidlovský (husle) + Ema Gallovičová (husle) + Peter Rehák (husle) + Ľubomír Petrík (akordeón) + Matúš Reľovský (bas) = 10 min.

       Skladby:

       1. Zmes slovenských ľudových piesní

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       3. blok

       1. Sestry Vojtechové: Monika (klavír) + Zuzana (zobcová flauta) = 2 min.

       Skladba:

       1. I. Valenta: Pred Tvojou tvárou

       2. Zuzana Vojtechová (zobcová flauta) + Lea Jurčíková(zobcová flauta) +Julián Jurčík (klavír)= 2,5 min.

       Skladba:

       1. N. Allemand: Slnko

       3. Súrodenci Pintekovci: Zuzana(klavír) + Šimon (gitara) + Matúš (keyboard) + Ondrej (akordeón) = 7 min.

       Skladba:

       1. Vangelis – Dobytie raja

       2. Ph. Collins – Deň v raji

       4. Tanec: Šarlota Gallovičová + Daniela Zubajová + Ema Ambrózová + Miriam Petrenčíková = 3 min.

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       4. blok

       1. Gallovičovci + Šromekovci: Tomáš (klavír) + Ema (husle) + Šarlota (zobcová flauta) + Juraj Šromek + dospelý (ukulele)= 8 min.

       Skladba:

       1. Páslo dievča pávy

       2. Veselčák

       3. Medulienka

       4. Čardáš

       2. Ľudová hudba: Petra Banasiewiczová (spev) + Anička Banasiewiczová (husle) + Norika Banasiewiczová (husle) + Filip Bednarčík (husle) + Martin Šidlovský (husle) + Ema Gallovičová (husle) + Peter Rehák (husle) + Ľubomír Petrík (akordeón) + Matúš Reľovský (bas) = 4 min.

       Skladba:

       1. Zmes ľudových piesní z Liptova
        

     • Úspešná umelecká reprezentácia školy
      • Úspešná umelecká reprezentácia školy

       Jednou, nie však jedinou  cestou  ku skvalitneniu  interpretačných schopností  a k rastu talentu v oblasti umenia  je účasť na súťaži.  Sme veľmi  vďační za podporu Rodičovskému  spoločenstvu pri ZUŠ J. Silana v Poprade a vedeniu školy, nakoľko  v tomto školskom roku umožnilo  svojou podporou talentovanému žiakovi  ZUŠ Filipovi Tkáčovi zúčastniť  sa troch zaujímavých  klavírnych súťaži.  Okrem úspechu na celoslovenskej klavírnej súťaži Mladí klaviristi, bola pre nás nesmierne cennou, krásnou ale aj náročnou  skúsenosťou účasť na medzinárodnej klavírnej súťaži v  chladnej novembrovej Varšave, kde nás Filip dôstojne reprezentoval  náročným  a treba povedať, že  v rámci štúdia v ZUŠ nadštandardným programom v rozsahu polorecitálu . Mali sme  popritom jedinečnú príležitosť vypočuť si takmer profesionálne až profesionálne výkony súťažiacich vo svojej i  vyšších kategóriách . Ako peknú spomienku si Filip zo súťaže odniesol  okrem diplomu aj knihu s notovým rukopisom kompozície poľského klavírneho romantického velikána Fryderika Chopina. Peknou bodkou za súťažnou reprezentáciou našej školy týmto talentovaným žiakom  sa stala  celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava  (konala sa 16. apríla 2015), na ktorej bol Filip už po druhýkrát mimoriadne úspešný. Okrem diplomu za zlaté pásmo, sa zaradil medzi troch najúspešnejších z 18 súťažiacich vo svojej kategórii, keďže získal aj diplom za najlepšiu interpretáciu skladby ( J. Cikker:  Potok a vánok z cyklu Tatranské potoky). Z úspechu máme radosť a vážime si ho. Pretože: za každým takýmto úspechom sa skrýva okrem potrebnej dávky nadania a talentu aj mnoho hodín nácviku, trpezlivá práca, zápal pre klavírnu hru i snaha o najdokonalejší umelecký výkon, aký je v danej chvíli  možný.

        

     • nadácia VÚB
      • nadácia VÚB

       Nadácia Všeobecnej úverovej banky aktívna v podpore vzdelávania

       Vyslovujeme svoje úprimné poďakovanie Nadácii Všeobecnej úverovej banky, pretože práve vďaka nej môže cirkevná Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade vlastniť kvalitné ozvučovacie zariadenie, CD prehrávače, mikrofóny a mixážny pult s príslušenstvom, ktoré sú potrebné na ozvučenie hudby, hlasu a hudobných nástrojov počas verejných produkcií. Keďže sme cirkevná škola ozvučenie je veľkým prínosom hlavne počas verejných koncertov žiakov a učiteľov v koncertných sálach, ale najmä v chrámoch nášho mesta a okresu tak, aby umelecká produkcia bola plnohodnotne vnímaná našimi poslucháčmi. Len ťažko by sme mohli prezentovať naše niekoľko mesačné snaženie, keby vo veľkých priestoroch nebolo počuť malých speváčikov, huslistov, flautistov, klaviristov, gitaristov, akordeonistov, keyboardistov, ale aj verejné produkcie žiakov tanečného odboru by boli na svoju realizáciu omnoho zložitejšie. Kvalitné ozvučenie pomáha žiakom rásť umelecky nielen za dverami tried, ale najmä budujú si svoj interpretačný potenciál pred verejnosťou. Vyslovujeme naše úprimné poďakovanie Nadácii Všeobecnej úverovej banky za tento dar pre nás. Podporili ste proces aktívneho vzdelávania v škole, ale aj mimo nej. Len symbióza teoretického a praktického vzdelávania v škole ide ruka v ruke s verejnými vystúpeniami s cieľom vychovať všestranných umelcov. Aj vďaka vám sa nám spoločne podarí prezentovať krásu umenia a tým obohacovať nielen seba, ale aj našich poslucháčov.

       Vedenie školy so svojimi pedagógmi a žiakmi !

       nadácia VÚB - Obrázok 1   nadácia VÚB - Obrázok 2

     • Verejný koncert v saleziánskom Oratóriu Úsmev
      • Verejný koncert v saleziánskom Oratóriu Úsmev

       Hodnotné kultúrne podujatie ZUŠ Janka Silana na pôde saleziánskej rehole

       Stáva sa peknou tradíciou, že cirkevná Základná umelecká škola prostredníctvom žiakov, ako aj ich pedagógov usporadúva hodnotné kultúrne podujatia v priestoroch školy, ale dlhodobým zámerom je taktiež jej prezentácia aj v rôznych iných priestoroch s cieľom byť prístupný širokej umeleckej verejnosti. Ani 18. marec 2015 nebol toho výnimkou a škola v premiére usporiadala verejný koncert na pôde saleziánskeho oratória „Úsmev“ na sídlisku juh v Poprade. V pestrom programe a za účasti hojného počtu poslucháčov zo strany rodičov, starých rodičov, ako aj širokej verejnosti si prítomní mohli vypočuť blok hudby a tanca v podaní žiakov školy. Sme radi, že všetci poslucháči odchádzali z nášho koncertu potešení hodnotným umeleckým zážitkom.

       PROGRAM VEREJNÉHO KONCERTU V SALEZIÁNSKOM MLÁDEŽNÍCKOM STREDISKU ÚSMEV

       1. Claude Gagnon  ELÉGIE

        hrá: Šimon Pintek, gitara  - pedagóg: Mgr. Pavol Hučko

       1. I. Jurničková   PÚŤOVÁ PESNIČKA

       hrá: Natália Rečičárová, klavír - pedagóg: Mgr. Elena Haviarová

       1. P. Wedgwood  PINK LADY

        hrá: Petra Mudráková, priečna flauta - pedagóg: Mgr. Silvia Franková, Dis. art. - klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

       1. Tanečné vystúpenie  MANDARINKA DARINKA

        tancujú: žiaci 1. ročníka - pedagóg: Denisa Lieskovská

       1. I. Jurníčková   SNENIE PRE VENDULKU

       hrá: Petra Banasiewiczová, klavír - pedagóg: Mgr. Janka Dudeková

             6. Kurt Mahr    KOLOTOČ

       hrá: Viliam Kužel, Peter Žugec, akordeónové duo - pedagóg: Ľubomír Petrík

             7. G. Ph. Telemann   SONÁTA F dur, 1. časť

       hrá: Zuzana Michelková, altová zobcová flauta - pedagóg: Mgr. Zuzana Šoltýsová - klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová

       1. K. Perri   TISÍC ROKOV

       hrá:  Natália Celerová, klavír - pedagóg: Mgr. Dana Endreszová

       1. Joep Wanders   HANDLE WITH CARE

         hrá: Šimon Pintek, gitara - pedagóg: Mgr. Pavol Hučko

       1.  I. Jurničková   GROTESKA

         hrá: Zuzana Pinteková, klavír - pedagóg: Mgr. Janka Dudeková

       1.  P. Wedgwood   FALLING

         hrá: Barbora Lukáčová, priečna flauta - pedagóg: Mgr. Silvia Franková, Dis. art. - klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

       1. Tanečné vystúpenie MY SME MYŠI TROCHU ŠIŠI

        tancujú: Šarlota Gallovičová, Ema Ambrózová, Miriam Petrenčíková, Daniela Zubajová - pedagóg: Denisa Lieskovská

       1. Vladimír Kotík   VZPOMÍNKA

        hrá: Mária Krettová, klavír - pedagóg: Mgr. Radka Horáková

       1. Samo Hvozdík   VALČÍK

        hrá: Katarína Slebodníková, priečna flauta - pedagóg: Mgr. Zuzana Šoltýsová - klavírny sprievod: Mgr. Elena Haviarová

       1. R. Lovland   TAJOMNÁ ZÁHRADA

        hrá: Filip Bednarčík, husle - pedagóg: Peter Rehák - klavírny sprievod: Mgr. Peter Čapó

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

       Verejný koncert v saleziánskom Oratóriu Úsmev - Obrázok 1Verejný koncert v saleziánskom Oratóriu Úsmev - Obrázok 2Verejný koncert v saleziánskom Oratóriu Úsmev - Obrázok 3

     • BLAHOŽELÁME!
      • BLAHOŽELÁME!

       20. februára 2015 sa  v Prešove konala už tradične súťaž v hre na dychových hudobných nástrojoch, pod názvom "Zahrajme si pre radosť. Na tejto súťaži sa zúčastnili podobne ako minulý rok aj tento školský rok aj žiačky našej školy. Zuzana Oprendeková, ktorá získala vo svojej kategórií  zlaté pásmo. Druhou interpretkou bola Gréta Moravčíková, ktorá sa umiestnila v strieborné pásmo.

       Na súťaži ich sprevádzala ich vyučujúca Mgr. Zuzana Šoltýsová a klavírnym sprievodom ich podporovala Mgr. Elena Haviarová.

       Prinášame fotografie z tohto podujatia.

        

     • Fašiangový verejný koncert
      • Fašiangový verejný koncert

       Umenie je najtypickejším  vlastníctvom človeka. Spoločné prežívanie umenia má moc zbližovať nás s inými ľuďmi, približovať k myšlienkovým hodnotám našich predkov,  a takto tiež zušľachťovať. Ak sa má človek rozvíjať harmonicky v oboch poloviciach svojho mozgu ,  nutne potrebuje rozvíjať i svoje emočné vnímanie. Aj preto je dobré, že sa deti a mladí ľudia  zaoberajú hudbou.  Podstatné je, aby ich zaoberanie hudbou robilo šťastnými a aby prospievalo aj šťastiu a dobru okolia.  Každá  interpretácia hudobného diela  mladým hudobníkom má veľkú hodnotu, lebo akákoľvek skúsenosť je cennejšia než žiadna skúsenosť. Žiaci ZUŠ Janka Silana nás presvedčili o radosti a láske k hudobnému umeniu na svojom ďalšom koncerte aj vo fašiangovom období – v období plnom veselosti, zábav, karnevalov, plesov či koncertov.

                Verejný koncert  žiakov ZUŠ Janka Silana sa konal dňa 17. 2. 2015 ( v utorok )  o 16. 30 hod.  v budove Cirkevnej spojenej školy  v Poprade.  Dramaturgiu koncertu pripravili p. uč. Mgr. Janka  Dudeková a p. uč. Mgr. Elena Haviarová. O sprievodné   slovo sa postarala p. uč. Mgr. Dana Endreszová. Diváci sa  na koncerte započúvali do rôznych krásnych melódií v podaní mladých talentov. Ich hra bola pestrá a rôznorodá, vniesla do koncertnej sály  príjemnú  a radostnú atmosféru. Hudba sa  pre nich stala balzamom na dušu.  Zazneli  skladby  hudobných skladateľov :  I. Jurníčkovej, F. Schuberta, J. Dlouhého, J. Kruffnera, J. K. Lefevra  a ďalších. Na vystúpení predviedli svoje umelecké výkony títo žiaci : G. Moravčíková (  priečna flauta ), D. Pitková ( klavír ), Z. Čapóová ( gitara ), S. Bodnárová ( klavír ), L. Mašlejová ( keyboard ),  S. Bachleda, V. Paračková ( gitarové duo ), G. S. Hrinová ( klavír ), K. Očvárová ( spev ), L. Śmihulová ( klavír ), E. Budzáková ( klavír ), Z. Oprendeková ( priečna flauta ) a  F. Bednarčík ( husle ).

             Podujatie bolo  darom všetkých účinkujúcich  pre  prítomných divákov. Ich námaha  bola korunovaná  odmenou  v podobe  potlesku a sladkou  odmenou.  Poďakovanie patrí všetkým  účinkujúcim za ich  vystúpenie a pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave  tohto podujatia. Veríme, že náš koncert prispel k veselej nálade vo fašiangovom období .

       Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

       Mgr. Dana Endreszová

     • Predvianočný koncert ZUŠ J. Silana
      • Predvianočný koncert ZUŠ J. Silana

       Vianoce - najkrajšie sviatky roka sú opäť tu. Neopakovateľná nálada, ktorá prenikne každého z nás. Sú to sviatky  lásky, pokoja, porozumenia, narodenia Božieho syna.  Je to zvláštny pocit čakania na niečo - na niekoho. Každý rok si pripomíname narodenie Ježiška napr. hudbou, koledami. Narodil sa pre každého z nás. Odpradávna sa klaňajú malému Ježiškovi národy, od dávnych čias mu prinášajú dary , spievajú a hrajú na jeho chválu. Ježiško priniesol ľuďom veľký dar - lásku, pokoj,  vianočný čas a  čas splnených prianí. Veď láska vytvára priestor pre budovanie pokoja. Vianoce sú aj  sviatkom rodiny a  dotýkajú  sa nášho srdca.

        Dňa 16. 12. 2014 ( v utorok ) sa konal v budove Cirkevnej spojenej školy  predvianočný koncert žiakov ZUŠ Janka Silana v Poprade. Dramaturgiu koncertu  pripravili  p. zástupca Mgr. P. Čapó a p. uč. Mgr. E.Haviarová. O sprievodné slovo sa postarala p. uč. Mgr. D. Endreszová. Program koncertu bol zostavený z hudby, tanca, spevu a umeleckého slova. Klavírny sprievod zabezpečovali p. uč. Mgr. P. Čapó a p. uč. Mgr. E. Haviarová. 

       Program koncertu  zaujal  svojou pestrosťou.  Bol zostavený z  rôznych žánrov hudby : z klasickej , ľudovej a populárnej hudby.  Diváci si mali možnosť vypočuť čarovné tóny zobcovej a priečnej  flauty, klavíra,  huslí, akordeónu, keyboardu,  gitary a sólového spevu  v  podaní mladých umelcov a vidieť pohybové kreácie žiakov tanečného odboru ZUŠ.   

        V programe vystúpili žiaci ZUŠ: N. Celerová ( klavír ) , T. Ludwig ( klavír ) , A. Slodičák ( husle ),  E. Žrobeková ( spev ),  V. Mornár ( zobcová flauta ),  P. Brejčák ( gitara ) , L. Jurčíková  ( zobcová flauta ), M. Jurgovská ( klavír ) , O. Magda ( keyboard ),  E. Gallovičová ( husle ), Š. Pintek ( gitara ), Z. Pinteková ( klavír ) , M. Pintek ( keyboard ), O. Pintek ( akordeón ), Z. Oprendeková ( priečna flauta ) , K. Očvárová ( spev ) , K. Schlosmann ( klavir ), L. Jurkovičová ( gitara ), D. Barloková, G. Moravčíková ( duo priečnych fláut ), P. Žugec, V. Kužel ( akordeónové duo), L. Mašlejová, M. Krišandová ( keyboardové duo ), M. Šidlovský ( husle ) a  M. B. Bukovinská ( gitara ) .

       Zaujímavosťou koncertu a jeho obohatením boli komorné zoskupenia a to : ľudová hudba, duo priečnych fláut, akordeónové duo, keyboardové duo,  flautový súbor a  tanečníčky  z  2. ročníka tanečného odboru ZUŠ.  Na koncerte zazneli koledy a  skladby  a to :  Tisíc rokov, Gavotta, Etuda, Santa Claus, Vianočná nálada, Blue Birds, Ária, Biancofiore, Basso Imperiale, Rolničky, V záhradôčke pod oblôčkom, Tango, Na kolotoči, Darček z lásky , Polka, V sade, Greensleves, Patorale, Nocturno a  koledy.

       Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim i pedagógom, ktorí usilovnou prácou pripravili žiakov na tento koncert. Prajeme všetkým radostné očakávanie príchodu Ježiška.

       Mgr. D. Endreszová

        

        

     • Anjel Vianoc
      • Anjel Vianoc

       5.12.2014 sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutočnila vernisáž tradičnej súťaže detských prác "Anjel Vianoc 2014" spojená s vyhodnotením a odovzdávaním cien. Žiaci Základnej umeleckej školy Janka Silana získali 2. miesto v kategórii kolektívy za kolekciu textilných obrazov. Tvorcami prvého obrazu s názvom Anjelské krídla sú Zuzana Oprendeková (12 rokov) a Petra Rendová (12 rokov).
       Druhý textilný obraz "Červený anjel" vytvorila Anna Voščeková (12 rokov) v spolupráci s Gabrielou Štupákovou (14 rokov) a Eliškou Mašlonkovou (12 rokov). Žiaci ZUŠ sa zúčastnili slávnostnej vernisáže v priestoroch Tatranskej galérie.
       (fotky anjelske_kridla a cerveny anjel)

       Žiaci Základnej umeleckej školy Janka Silana už koncom novembra začali s vytváraním dekoratívnych vianočných darčekových predmetov na predvianočný predaj, ktorý sa uskutoční 14.12.2014 pri Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie po sv. omši o 09:30 hod. Na výrobu použili rôzne materiály - látky, stuhy, prírodné materiály, papier, ozdobné servítky, hlinu a iné.

        

     • Cirkevná spojená škola deťom
      • Cirkevná spojená škola deťom

       Advent nám pripomína, že do našich príbytkov a sŕdc prichádza Ježiš Kristus a náš život sa stáva neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu.

       Prvou adventnou nedeľou, v tomto roku 30. novembra, sa začalo obdobie adventu, čas prípravy na slávenie narodenia Ježiša.

         Pri tejto príležitosti v slávnostnom duchu pripravili žiaci Cirkevnej spojenej školy v Poprade kultúrno-liturgické pásmo v Kostole svätého Jána Apoštola a Evanjelistu v Poprade Veľkej.

       Ide o sériu kultúrno-liturgických podujatí v rámci detských svätých omší,  pripravovaných spolu so školským kaplánom ThLic. Floriánom Volfom a žiakmi základnej školy, gymnázia a základnej umeleckej školy, aby aj s takým spôsobom prinášali svedectvo o viere a láske k Bohu a zároveň pripravili radosť deťom v jednotlivých mestských častiach Popradu.

         Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto milého podujatia zúčastnili. Vďaka patrí aj pedagógom, ktorí žiakov odborne pripravili, ďakujeme študentskému speváckemu zboru Cirkevného gymnázia za krásny spev a hudobný sprievod.

         V neposlednom rade veľká vďaka patrí dôstojnému otcovi farnosti, ktorým je  don František Kohút SDB.

        

       Prinášame zopár fotiek, na ktorých sú zvečnení účastníci podujatia spolu s dôstojnými otcami a s predsedom Správnej rady ÚPN v Bratislave s pánom  PaedDr. ThDr. Ondrejom Krajňákom PhD., ktorý nás poctil svojou prítomnosťou na svätej omši.  

        

     • VEREJNÝ KONCERT ZUŠ J. SILANA
      • VEREJNÝ KONCERT ZUŠ J. SILANA

         Hudba je  súčasťou duchovného života človeka. Jej tóny strhávajú, dojímajú, očarúvajú,

       povzbudzujú srdce i myseľ.  Má vzácnu silu prepájať storočia. Ovplyvňuje náš životný štýl, myslenie a správanie. Zbližuje človeka s ostatnými ľuďmi. Hudba obsahuje  energiu a vibrácie, ktoré síce voľným okom nevidíme, no cítime ich. Hovorí sa,  že krása a dobro okolo seba šíria tajomný kľúč k ríši dobra a ušľachtilá hudba je po Božom slove jedným z najväčších pokladov na Zemi. Aj  žiaci  ZUŠ Janka Silana  v Poprade nachádzajú v  umení  pravé hodnoty,   s ktorými sa  každoročne predvádzajú   na rôznych koncertoch.

         Dňa  18. novembra 2014  o 16. 30  hodine  sa uskutočnil  v budove Cirkevnej spojenej školy  v Poprade  " Verejný  koncert žiakov ZUŠ Janka Silana "  v  Poprade. Na  koncerte  sa stretli  účinkujúci, rodičia, pedagógovia a priatelia hudby.  Dramaturgiu  koncertu  zostavili  p. uč. Mgr. J.  Dudeková,  a p. učiteľka Mgr. E. Haviarová.  P. uč.  Mgr. E. Haviarová  zároveň zabezpečovala  aj klavírny sprievod. O sprievodné slovo  sa postarala  p. uč. Mgr. L. Horáková.  Na príprave koncertu sa zapojili všetci  pedagógovia ZUŠ. Program koncertu bol zaujímavý svojou pestrosťou. Zaznela na ňom  pestrá paleta hudobných nástrojov  a to  klavír, keyboard, husle, zobcová flauta,  priečna flauta, gitara a  akordeón.  Diváci sa vniesli do sveta  hudby  17.- 21. storočia  týchto hudobných  skladateľov :  G. F. Händla, C. Ph. E. Bacha,  Streabboga, N. Baklanovej,  J. Ulmanna,  M. Zelenku, K. Perri, M. Carvassiho, C. Sussera, Š. Raka, J. Ferrera, R. Carbaja  B. Marcelliho, Y. Takarashiho, L. Brouwera, V. Kotíka, T. Freša , F. Sora, Wedgwooda  a  J. Cikkera. V programe účinkovali  títo mladí umelci  :  E. Lunther (  klavír ), M. Benková  (  gitara), E. Gallovičová ( husle ), S. Bachleda ( gitara ), Z. Michelková ( zobcová flauta ), L. Krakovská ( klavír ), V. Paračková ( gitara ), N. Celerová ( klavir ), V. Kužel  ( akordeón ), V. Paračková ( gitara ),  K. Bodyová ( gitara ), L. Mašlejová ( keyboard ), M. Krettová ( klavír ), K. Tapferová ( gitara ), L. Mašlejová ( keyboard ), Schlosmann ( klavír ),  Irynka  Bryuchno ( gitara ), M. Vojtechová ( klavír ), M. Šidlovský ( husle ), Z. Oprendeková ( priečna flauta ), M. Valluš ( klavír ), M. B. Bukovinská ( gitara )  a F. Tkáč ( klavír ). Títo mladí umelci sa na koncert dôkladne pripravili  pod vedením svojich pedagógov.  Spoločne navzájom prežívali radosť zo svojho umeleckého výkonu. Prostredie spríjemňovala a skrášľovala výstava výtvarných prác  žiakov výtvarného odboru ZUŠ.

          Za svoje umelecké vystúpenie boli účinkujúci odmenení veľkým potleskom. Pre všetkých prítomných divákov to bol príjemný podvečer strávený vo svete  inštrumentálnej hudby . Veríme, že krása, ktorá bola počas koncertu divákmi  vnímaná a nazeraná, zanechala v nich stopy, ktoré  odovzdajú ďalej. Prajeme všetkým prítomným divákom, aby si zanechali spomienku na tento koncert ako spomienky na všetky dobré veci, ktoré sa im stali, aby stále -tak  ako dnes - dokázali  dávať podporu tým, s ktorými ich spája láska a priateľstvo.

       Mgr. D. Endreszová

        

        

        

     • Úspech v celoslovenskej súťaži Mladí klaviristi 2014
      • Úspech v celoslovenskej súťaži Mladí klaviristi 2014

           12.-13. novembra 2014 sa v Bratislave konal 9.ročník celoslovenskej súťaže  Mladí klaviristi.  Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej  organizátorom ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. V náročnej konkurencii talentovaných klaviristov nás na tejto súťaži reprezentoval  Filip Tkáč z triedy p. uč. E. Haviarovej. Súťažil  v 8. kategórii, kde bolo prihlásených spolu 12 klaviristov. Výkony súťažiacich boli bodovo hodnotené odbornou umeleckou porotou. Tešíme sa, že na základe získaného počtu bodov získal Filip krásne 2. miesto, pričom bol ohodnotený najvyšším počtom bodov vo svojej kategórii. Srdečne mu blahoželáme k dosiahnutému výsledku a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Kultúrne podujatia ZUŠ
      • Kultúrne podujatia ZUŠ

       Kultúrne podujatia ZUŠ Janka Silana v úzkej spolupráci
       so Základnou školou Štefana Mnoheľa a Gymnáziom Pavla Ušáka Olivu v Poprade


        

       1. Verejný koncert v budove školy v spolupráci so základnou školou a gymnáziom
        dňa 21.10.2014 o 16.30 h.
       2. 22.-23.10.2014 – kultúrny program počas celoslovenského stretnutia riaditeľov cirkevných škôl v Poprade.
       3. Recitačná súťaž „Janko Silan s nádejou hľadiaci“ poriadaná Diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy dňa 23.10.2014 – kultúrny program ZUŠ Janka Silana.
       4. Vianočný koncert v Dome kultúry 16.12.2014 v spolupráci všetkých zložiek Cirkevnej spojenej školy v Poprade.
       5. Vianočné triedne besiedky v jednotlivých triedach (individuálne).
       6. Výchovný koncert – hudobno slovné pásmo pre materské školy v meste Poprad
        za účasti Základnej školy Štefana Mnoheľa a ZUŠ Janka Silana pred zápisom
        do základnej školy v termíne podľa dohody s vedením materských škôl.
       7. Verejný koncert v budove školy dňa 18.2.2014 o 16.30 h.
       8. Verejný koncert pod názvom "Pôstne matiné", príp. "Pôstne meditácie" v niektorom
        z kostolov farnosti Poprad za účasti všetkých zložiek Cirkevnej spojenej školy
        a v spolupráci so školským kaplánom dňa 19.3.2014.
       9. Popradská hudobná jar 2015 - v apríli 2015 po dohode s odborom kultúry mesta Poprad zrealizovať kultúrne podujatie, do ktorého sa zapoja všetky zložky Cirkevnej spojenej školy v Poprade s cieľom vytvoriť tematické a dramaturgicky pestré podujatie.
       10. Verejný koncert v mesiaci máj 2015 v kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh III v Poprade
       11. Verejný záverečný koncert v júni 2015
       12. Spoločné podujatie Cirkevnej spojenej školy pod názvom "Deň rodiny" na ihrisku pri škole v mesiaci máj 2015.
       13. Realizácia triednych koncertov počas školského roka organizovanými všetkými vyučujúcimi dvakrát za školský rok 2014/2015.
       14. Organizácia a realizácia podujatia "Tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ Janka Silana" v koncertnej sále v Spišskej Sobote v poslednom júnovom týždni.
       15. Výchovné koncerty v základných školách mesta Poprad pred zápisom do ZUŠ Janka Milana v mesiacoch máj a jún 2015.
       16. V spolupráci s rímskokatolíckou a gréckokatolíckou farnosťou v Poprade zrealizovať v jednotlivých mestských častiach Popradu sväté omše a krátky kultúrny program s účasťou všetkých zložiek Cirkevnej spojenej školy v Poprade:
       • október 2014 – rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda v Poprade
       • november 2014 – rímskokatolícky kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote
       • január 2015 – rímskokatolícky kostol sv. Jána v Poprade Veľkej
       • marec 2015 – rímskokatolícky kostol sv. Egídia Poprad
       • apríl 2015 – konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade alebo v rímskokatolíckom kostole v Poprade – Stráže.
     • Platby ZUŠ
      • Platby ZUŠ

       Základná umelecká škola Janka Silana
       Platby ZUŠ

       Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia p. riaditeľky Cirkevnej spojenej školy v Poprade sa s účinnosťou od 1. septembra 2014 stanovuje výška poplatkov  v Základnej umeleckej škole:

       Forma štúdia

       školné za mesiac

       platba za 5 mesiacov/

       1. polrok

       platba

       za celý šk. rok

       Prípravné  štúdium všetky odbory

       6 €

       30€

       54 €

       Základné štúdium individuálne

       10 €

       50 €

       90 €

       Skupinové štúdium pre žiakov:

       do 25 rokov

       8€

       40€

       80 €

       Individuálne štúdium nad 20 rokov:

       20 €

       100 €

       200 €

        

       Poplatky prosíme uhrádzať výhradne bezhotovostne – prevodom na príjmový účet školy:

       Názov účtu: Cirkevná spojená škola

       Číslo účtu: SK92 0200 0000 0026 4895 9651                    BIC: SUBASKBX

       Variabilný symbol: rok, za ktorý sa platba realizuje (napr. 2015)  Konštantný symbol: 0308

       doplňujúci údaj: uviesť priezvisko a meno žiaka, hudobný nástroj a obdobie, za ktoré sa platba realizuje (napr. Novotná Jana – klavír - 1. polrok)

       Príspevky sa uhrádzajú v dvoch splátkach, a to za 1. polrok školského roka so splatnosťou najneskôr do 25. septembra a za 2. polrok so splatnosťou najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka. Ostatné náležitosti sú uvedené v smernici riaditeľky č.06/2014 o spôsobe, výške a termíne realizácie úhrad ZUŠ.

                                                                                         Mgr. Zuzana Bednárová, riaditeľka školy

        

        

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • scspp@scspp.sk
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad
   • 37942743
   • 2021882654