• Rodičia

    • Rodičovský príspevok a školné 2023/2024

    •  

     Školné pre žiakov ZUŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade v školskom roku 2023/2024

        
      
      
     Školné pre žiakov ZUŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade  
      
      
     FORMA ŠTÚDIA školné    za   mesiac

     platba za  5.mesiacov                  ( 1. polrok )         

     platba za celý šk. rok                 2023/2024                           
      
      
     Prípravné štúdium všetky odbory do 5 rokov 10 € 50 € 100 €  
      
     Prípravné štúdium všetky odbory od 5 rokov 8 € 40 € 80 €  
      
     Základné štúdium individuálne hudobný odbor 18 € 90 € 180 €  
      

     Základné štúdium skupinové  

     výtvarný, tanečný,                       literárno - dramatický  odbor, spevácky zbor

     10 € 50 € 100 €  
      
      
      
     Druhý hlavný odbor individuálny bez Čestného prehlásenia 50 € 250 € 500 €  
      
     Druhý hlavný odbor skupinový                                         bez Čestného prehlásenia 30 € 150 € 300 €  
      
     Individuálne štúdium nad 25 rokov  80 € 400 € 800 €  
      
     Skupinové štúdium nad 25 rokov  40 € 200 € 400 €  
      
                
     Zľava zo školného:        
                
     Ak žiak odovzdá Vzdelávací Poukaz škole, získava jednorázovú zľavu 10,- eur za celý školský rok
                
       Školné sa uhrádza naraz do 1.11.2023, prípadne v dvoch splátkach do 1.11.2023 a do 1.2.2024  
        
       Názov účtu: Cirkevná spojená škola  
                
       číslo účtu: SK49 0900 0000 0052 1241 9930  
       BIC: SUBASKBX      
                
                
            
                    
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad


    05801 Poprad
    Slovakia
   • 37942743
   • 2021882654