• Zoznam zvolených členov Rady školy

     Oznamujeme Vám výsledky volieb do Rady školy, ktoré prebehli v období od 5.10.2020 - 07.10.2020.

     Titl., meno, priezvisko Zástupca za
    • Hudobný odbor

    • Ponuka hudobného odboru: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, priečnej flaute, zobcovej flaute, husliach, gitare, bicích nástrojoch, organe a tiež výuka spevu.
    • Výtvarný odbor

    • Na výtvarnom odbore ponúkame našim žiakom tieto vyučovacie predmety: kresbu, maľbu, grafiku, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie, práca s hlinou aj s vypálením keramických výrobkov vo vypaľovacej peci.
    • Tanečný odbor

    • Vo výtvarnom odbore sa naši žiaci stretnú najmä s výukou moderného tanca. Každoročne pripravujeme tanečné vystúpenie v ktorom sa v spoločnej choreografii predstavia žiaci všetkých tanečných tried.
  • Novinky
     • Skupinové vyučovanie

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Po prehodnotení súčasnej situácie a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Vám oznamujem, že skupinové vyučovanie na ZUŠ ostáva prezenčnou formou v škole pre kmeňových žiakov našej školy, len ak sa nemení zloženie skupiny po celý deň vyučovania. Týka sa to nasledovných skupín:

     • vyučovanie na ZUŠ

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe najnovšieho rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vám oznamujem, že od zajtra, t. j. 12. 10. 2020(pondelok) vyučovanie na ZUŠ sv. Jána Pavla II. ostáva v pôvodnej forme s výnimkou skupinového vyučovania.

      Znamená to, že do odvolania sa ruší vyučovanie tanečného odboru, LDO, výtvarného odboru a hudobnej náuky. Adekvátna časť školného bude rodičom dodatočne vrátená.

     • Výtvarná súťaž

      Základná umelecká škola a výtvarný odbor vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetkých žiakov výtvarného odboru, ale aj pre ostatných žiakov Spojenej cirkevnej školy.

      Téma pre žiakov 1. stupňa je: „ AKO TRÁVIM ČAS RODINOU“. Rodina sú ľudia, ktorí sú nášmu srdcu najbližší a možno práve v tejto situácii trávime s rodinou viac času. Učíte sa, maľujete, čítate, varíte, večeriate alebo idete na prechádzku? Nakresli, namaľuj alebo vytvor koláž z obrázkov či fotiek ako tráviš čas s rodinou. Aké aktivity spoločne robíte?

     • Predvianočný koncert

      Na predvianočnom koncerte našej ZUŠ sme spoločne hľadali stratenú NÁDEJ. Sme šťastní, že sa nám to podarilo. Nádej opäť zavládla na zemi, vniesla radosť medzi ľudí, roztopila ľady a vrátila pokoj do ľudských sŕdc. Ďakujeme žiakom, pedagógom, učiteľom a priateľom školy, ktorí prispeli k príjemnej predvianočnej atmosfére. A nezabudnite, Vianoce netrvajú len jeden deň. Vianoce sú vždy vtedy, keď urobíme Ježišovi miesto vo svojich rodinách. Vďaka za krásny umelecký aj duchovný zážitok!

  • Partneri

   • Dielňa Bies - Výroba a opravy organov
   • Nadácia Filantropia
   • Kontakty

    • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
    • scspp@scspp.sk
    • 052/7721389
    • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad
    • 37942743
    • 2021882654