• Hudobný odbor

    • Ponuka hudobného odboru: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, priečnej flaute, zobcovej flaute, husliach, gitare, bicích nástrojoch, organe a tiež výuka spevu.
    • Výtvarný odbor

    • Na výtvarnom odbore ponúkame našim žiakom tieto vyučovacie predmety: kresbu, maľbu, grafiku, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie, práca s hlinou aj s vypálením keramických výrobkov vo vypaľovacej peci.
    • Tanečný odbor

    • Vo výtvarnom odbore sa naši žiaci stretnú najmä s výukou moderného tanca. Každoročne pripravujeme tanečné vystúpenie v ktorom sa v spoločnej choreografii predstavia žiaci všetkých tanečných tried.
  • Novinky
     • Anjel Vianoc 2018

      Žiaci výtvarného odboru sa aj tento rok zapojili do súťaže Anjel Vianoc, ktorú vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade. Tentokrát so sériou troch väčších diel s názvom „Každý z nás môže byť anjelom“, na ktorých spoločne pracovali v skupinke po troch.

      Červenovlasého anjelika vytvorili žiačky: Emma Knižková 10r., Denisa Dulová 10r, Esther Di Thomasová 9r., hnedovlasého zas žiačky: Alžbeta Voščeková 10r., Olívia Klasová 11r., Emília Rendová 11r., svetlovlasého anjela vytvorili: Natália Gavurová 10r., Ema Ambrozová 13r. a Miriam Petrenčíková 12r.

     • Čarovná flauta 2018

      V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa naše žiačky Petra Mudráková (z triedy S. Frankovej) a Zuzana Oprendeková (z triedy G. Leštachovej Roškovej) zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na dychové nástroje s názvom ČAROVNÁ FLAUTA. Petre Mudrákovej sa podarilo získať čestné uznanie v 4. kategórii. Peťke a jej pani učiteľke S. Frankovej gratulujeme k úspechu na tejto náročnej súťaži a všetkým zúčastneným prajeme veľa umeleckých úspechov a radosti z hudby i v budúcnosti. Veľké poďakovanie patrí aj ich korepetítorke Elenke Haviarovej za podporu, ochotu a nekonečné hodiny nácviku navyše :-)

     • Jesenný koncert 2018

      Nádherný jesenný dvanásty novembrový povečer mal zvlášť umelecký nádych. Spestrili nám ho totiž žiaci a učitelia našej základnej umeleckej školy svojimi umeleckými vystúpeniami v komornom prostredí cukrárne Malý princ. Zároveň to bola premiéra nášho nového profesionálneho klavíra, ktorý sa nám podarilo zakúpiť za pomoci rodičovského spoločenstva a hudobného centra v Poprade.

     • Máme svojho patróna

      V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil našu školu aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II. Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský kaplán Marek Wolanszký. Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“

     • Vytúpenie v Dome Kultúry

      Dňa 11. októbra sa v Dome Kultúry v Poprade konalo celoslovenské stretnutie riaditeľov cirkevných škôl, kde sa o umelecký program postarali žiaci a pedagógovia našej ZUŠ. Pani Elena Haviarová doprevádzala na klavíri huslistov Martina Šidlovského a Emu Gallovičovú a taktiež s našou pani učiteľkou flauty Gabrielou Leštachovou Roškovou predviedli krásne profesionálne hudobné vystúpenie.

  • Partneri

   • Dielňa Bies - Výroba a opravy organov
   • First Catholic Slovak Union
   • Nadácia Filantropia
   • Kontakty

    • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
    • scspp@scspp.sk
    • 052/7721389
    • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad