• Hudobný odbor

   • Ponuka hudobného odboru: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, priečnej flaute, zobcovej flaute, husliach, gitare, bicích nástrojoch, organe a tiež výuka spevu.
   • Výtvarný odbor

   • Na výtvarnom odbore ponúkame našim žiakom tieto vyučovacie predmety: kresbu, maľbu, grafiku, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie, práca s hlinou aj s vypálením keramických výrobkov vo vypaľovacej peci.
   • Tanečný odbor

   • Vo výtvarnom odbore sa naši žiaci stretnú najmä s výukou moderného tanca. Každoročne pripravujeme tanečné vystúpenie v ktorom sa v spoločnej choreografii predstavia žiaci všetkých tanečných tried.
  • Novinky
  • Partneri

   • Dielňa Bies - Výroba a opravy organov
   • Nadácia Filantropia
   • Kontakty

    • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
    • 052/7721389
    • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad 05801 Poprad Slovakia
    • 37942743
    • 2021882654