• Hudobný odbor

   • Ponuka hudobného odboru: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, priečnej flaute, zobcovej flaute, husliach, gitare, bicích nástrojoch, organe a tiež výuka spevu.
   • Výtvarný odbor

   • Na výtvarnom odbore ponúkame našim žiakom tieto vyučovacie predmety: kresbu, maľbu, grafiku, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie, práca s hlinou aj s vypálením keramických výrobkov vo vypaľovacej peci.
   • Tanečný odbor

   • Vo výtvarnom odbore sa naši žiaci stretnú najmä s výukou moderného tanca. Každoročne pripravujeme tanečné vystúpenie v ktorom sa v spoločnej choreografii predstavia žiaci všetkých tanečných tried.
  • Novinky
    • 30. Výročie ZUŠ koncert
     • 30. Výročie ZUŠ koncert

      Milí rodičia, priatelia a milovníci umenia! S radosťou by sme sa s Vami chceli podeliť o úžasný zážitok z absolventského koncertu, ktorý bol spojený s oslavou 30. výročia založenia našej Základnej umeleckej školy. Tento nezabudnuteľný večer sa odohral v stredu 22. mája 2024 v priestoroch Domu kultúry v Poprade a priniesol veľa radosti, hudby a spomienok.

    • Naša škola spája učiteľov aj žiakov
     • Naša škola spája učiteľov aj žiakov

      Dňa 22.mája 2024 oslavovala naša ZUŠ 30. výročie existencie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili dva veľké slávnostné koncerty, doobedu pre študentov našej školy a večer pre pozvaných vzácnych cirkevných hostí, bývalých i súčasných riaditeľov, učiteľov a rodičov žiakov školy. Na koncerte vzniklo aj zaujímavé spojenie, kedy s pesničkou Lipová Lyžka z muzikálu Na skle maľované vystúpili fyzikár a chcemikár Ondrej Tomáš Kapusta hrou na bicie nástroje, zástupca ZUŠ a učiteľ klavíra Jozef Štrbka a pesničkár a učiteľ gitary Martin Skuban. Doprevádzali ich žiaci hudobného odboru v hre na gitare z triedy Martina Skubana, Tadeáš Slovík, Majka Géciová a absolventi z triedy Martina Skubana Šimon Kožár a Oliver Ondruš.

    • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie
     • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie

      Dňa 14.3.2024 sa šikovné speváčky z našej ZUŠ Simona Géciová a Tatiana Mrázová a p. učiteľka Mgr. Radka Horáková, DiS. art., zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie v Banskej Štiavnici. Vo svojej kategórii, ktorá bola najpočetnejšie zastúpená, podali skvelé výkony a v silnej konkurencii získali krásne umiestnenia, Simonka v striebornom pásme a Tatianka v zlatom pásme. Dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy a p. učiteľke ďakujeme za odborné pedagogické vedenie.

  • Partneri

   • Dielňa Bies - Výroba a opravy organov
   • Nadácia Filantropia
   • Kontakty

    • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
    • 052/7721389
    • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad


     05801 Poprad
     Slovakia
    • 37942743
    • 2021882654