• Novinky

     • 30. Výročie ZUŠ koncert
      • 30. Výročie ZUŠ koncert

       Milí rodičia, priatelia a milovníci umenia! S radosťou by sme sa s Vami chceli podeliť o úžasný zážitok z absolventského koncertu, ktorý bol spojený s oslavou 30. výročia založenia našej Základnej umeleckej školy. Tento nezabudnuteľný večer sa odohral v stredu 22. mája 2024 v priestoroch Domu kultúry v Poprade a priniesol veľa radosti, hudby a spomienok.

       Večer začal slávnostným vyradením absolventov výtvarného, hudobného a tanečného odboru, ktorí nám neskôr predstavili bohatý program zahŕňajúci rôzne hudobné žánre a štýly. Každé vystúpenie bolo prejavom ich talentu, tvrdej práce a odhodlania, ktoré rozvíjali počas ôsmich rokov na našej škole. Nadšené publikum odmenilo každý výkon potleskom, čím prejavilo svoju podporu a uznanie našim mladým umelcom.

       Týmto by sme chceli vyjadriť našu vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, vrátane našich učiteľov, žiakov, technického personálu a dobrovoľníkov z radov študentov. Bez ich obetavej práce by sme tento krásny večer nemohli uskutočniť. Na záver by sme radi popriali našim absolventom veľa úspechov na ich ďalšej ceste životom.

       Veríme, že spomienky na tento koncert a oslavu 30. výročia založenia našej školy im zostanú v srdciach ešte dlho a svoje talenty a vášne budú rozvíjať aj naďalej. Ďakujeme všetkým a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia!

     • Naša škola spája učiteľov aj žiakov
      • Naša škola spája učiteľov aj žiakov

       Dňa 22.mája 2024 oslavovala naša ZUŠ 30. výročie existencie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili dva veľké slávnostné koncerty, doobedu pre študentov našej školy a večer pre pozvaných vzácnych cirkevných hostí, bývalých i súčasných riaditeľov, učiteľov a rodičov žiakov školy. Na koncerte vzniklo aj zaujímavé spojenie, kedy s pesničkou Lipová Lyžka z muzikálu Na skle maľované vystúpili fyzikár a chcemikár Ondrej Tomáš Kapusta hrou na bicie nástroje, zástupca ZUŠ a učiteľ klavíra Jozef Štrbka a pesničkár a učiteľ gitary Martin Skuban. Doprevádzali ich žiaci hudobného odboru v hre na gitare z triedy Martina Skubana, Tadeáš Slovík, Majka Géciová a absolventi z triedy Martina Skubana Šimon Kožár a Oliver Ondruš.

     • 30. výročie založenia Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II.
      • 30. výročie založenia Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II.

       Vážení rodičia, priatelia a milovníci hudby,

       s radosťou Vás pozývame na výnimočnú udalosť, ktorou je absolventský koncert žiakov ZUŠ spojený s oslavou 30. výročia založenia Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II. Absolventský koncert sa bude konať dňa 22. mája 2024 (streda) o 17:00 v priestoroch Domu kultúry v Poprade.

       Tento koncert je nielen príležitosťou osláviť úsilie a talent našich absolventov, ale aj možnosťou pre nás všetkých vrátiť sa k počiatkom našej školy a zaspomínať si na uplynulé roky plné hudobných úspechov a umeleckého rastu.

       Program večera bude pestrý a zahrnie vystúpenia našich talentovaných žiakov a absolventov, ale aj ich učiteľov, ktorí nám predvedú širokú škálu hudobných žánrov a štýlov. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy alebo hodinu pred koncertom v Dome kultúry. Cena vstupenky je 3€.

       Tešíme sa na Vašu účasť a na spoločné prežitie krásneho hudobného večera plného radosti, spomienok a umeleckých zážitkov.

     • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie
      • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie

       Dňa 14.3.2024 sa šikovné speváčky z našej ZUŠ Simona Géciová a Tatiana Mrázová a p. učiteľka Mgr. Radka Horáková, DiS. art., zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie v Banskej Štiavnici. Vo svojej kategórii, ktorá bola najpočetnejšie zastúpená, podali skvelé výkony a v silnej konkurencii získali krásne umiestnenia, Simonka v striebornom pásme a Tatianka v zlatom pásme. Dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy a p. učiteľke ďakujeme za odborné pedagogické vedenie.

     • OZNAM – Zmena čísla bankového účtu v ZUŠ
      • OZNAM – Zmena čísla bankového účtu v ZUŠ

       Milí rodičia,

       oznamujeme Vám, že naša škola mení číslo bankového účtu pre platby  v ZUŠ.

       Od  01. 03. 2024 bude v platnosti nasledovné číslo bankového účtu vedené v SLSP.

                                                   SK49 0900 0000 0052 1241 9930

       Pôvodnému číslu účtu SK92 0200 0000 0026 4895 9651 vedenému vo VÚB skončí platnosť

       29. 02. 2024.

       Prosíme o zasielanie platieb na nové číslo bankového účtu, príp. o zmenu bankového účtu v trvalom príkaze.

       Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam
      • Oznam

       Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. - Zákon o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom a študentom ZŠ a gymnázia dňa 19. 10. 2023 (štvrtok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

       V tento deň nebude zabezpečený pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ ani Školský klub detí.Ďakujem za pochopenie.

        

       S pozdravom

       PaedDr. Marcel Karkoška

     • FS Vagonár v Brazílii
      • FS Vagonár v Brazílii

       V meste Nova Prata sa konali medzinárodne Majstrovstvá sveta organizáciie FIDAF. FS Vagonár získal titul World Champion - čiže majster sveta FIDAF, ako jediná krajina z Európy v histórii súťaže spomedzi 5 zúčastnených krajín.

       Okrem toho získali ocenenie za najlepšie choreografie na súťaži. Srdečne blahoželáme

     • OZNAM: Riaditeľské voľno
      • OZNAM: Riaditeľské voľno

       Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Pavla II.  v Poprade týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. - Zákon o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom a študentom ZŠ a gymnázia dňa 30. 6. 2023 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     • Slávici z lavice
      • Slávici z lavice

       V stredu 26.4. sa šikovné speváčky zo ZUŠ, Tatianka Mrázová a Alicka Vépy, zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávici z lavice. Alicka vo svojej kategórii získala krásne tretie miesto, Tatianka sa v silnej konkurencii neumiestnila, ale podala skvelý výkon. Obom dievčatám gratulujeme

     • Flautistka Lucka Kolumberová
      • Flautistka Lucka Kolumberová

       Naša šikovná flautistka Lucka Kolumberová sa minulý týždeň zúčastnila súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl s názvom Zahrajme si pre radosť. Za jej súťažný výkon si vyslúžila miesto v BRONZOVOM pásme. Gratulujeme!

       Za pedagogické vedenie ďakujeme p.uč. Kozákovi a za korepetície p.uč. Maľákovej.

     • Návšteva košickej filharmónie
      • Návšteva košickej filharmónie

       Žiaci z tried p.uč. Kozáka a p.uč. Leštachovej Roškovej (ZUŠ Poprad) včera navštívili Štátnu filharmóniu Košice. V rámci programu si mohli žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi vypočuť skladby od S. Prokofieva a J.N. Hummela, no predovšetkým koncert pre flautu a harfu od W.A. Mozarta v podaní českého flautistu Ota Reipricha a harfistky Kataríny Turnerovej

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.
   • 052/7721389
   • Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad


    05801 Poprad
    Slovakia
   • 37942743
   • 2021882654